2011 m. balandžio 13 d.
Nr. 28
(1908)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Lenkija mini prieš metus žuvusį savo prezidentą

Lenkai mini prieš metus
prie Smolensko įvykusią
lėktuvo katastrofą, kurioje
žuvo 96 Lenkijos piliečiai,
tarp jų ir prezidentas
Lechas Kaczynskis

Prieš metus, 2010 m. balandžio 10-ąją, pasaulį sukrėtė tragiška žinia: vykdamas į Smolenską katastrofą patyrė Lenkijos lėktuvas. Tada žuvo 96 Lenkijos delegacijos nariai, tarp jų ir prezidentas Lechas Kaczynskis bei daug labai aukštas pareigas einančių Lenkijos valstybės veikėjų. Lenkijos delegacija vyko paminėti 1940 metais Katynėje nužudytų lenkų karininkų aukas. 1939 m. rugsėjo 1 dieną nacių Vokietijai užpuolus Lenkiją, pagal Ribbentropo–Molotovo sutarties slaptuosius protokolus Raudonoji armija rugsėjo 17-ąją peržengė Sovietų Sąjungos ir Lenkijos sieną ir beveik be pasipriešinimo užėmė rytines Lenkijos provincijas. Į raudonarmiečių nelaisvę pateko apie 230 tūkstančių Lenkijos karių. Dešimtadalis jų, NKVD manymu, kaip politiškai aktyviausi ir patriotiškiausi, buvo uždaryti į specialias stovyklas tardymui, tradiciškai apkaltinus kontrrevoliucija. 1940 m. kovo mėnesį Stalinas ir jo parankiniai įsakė atsikratyti belaisviais. Kozelsko, Ostaškovo, Starobelsko lageriuose kalėjusių bei rytinėse Lenkijos vaivadijose suimtų lenkų sunaikinimo operacija, dokumentuose apibūdinta kaip „stovyklų ištuštinimas“, prasidėjo 1940 m. kovo 21 dieną. Balandžio mėnesį Katynės miške ir kitose vietose buvo sušaudyta ir bendrose duobėse užkasta 21 857 žmonės, kartu su kariškiais – profesoriai, mokytojai, diplomatai, tarnautojai, inžinieriai, dvasininkai, rašytojai, menininkai ir kt.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija