2011 m. balandžio 15 d.
Nr. 29
(1909)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Gavėnią įprasmino maldomis ir atgaila

Dekanas klebonas kan. Algis Genutis
dėkoja Rekolekcijų vadovui svečiui
Kvėdarnos klebonui kun. Juozui
Rudžiui (centre). Kairėje –
diakonas Justinas Palubinskas

ŠILALĖ. Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios kunigai dekanas klebonas kan. bažn. t. dr. Algis Genutis ir kunigas vikaras relig. m. mgr. Vytautas Tamašauskas visą Gavėnią itin didelį dėmesį skyrė giliam ir sąmoningam Kristaus kančios suvokimo įprasminimui tikinčiųjų širdyse. Tiek šventadieniais, tiek ir eiliniais vakarais šv. Mišiose jų sakomose homilijose atsispindėdavo Gavėnios prasmė. Šventojo Rašto bei nūdienos gyvenimo pavyzdžiais kunigai kvietė Šilalės ir jų aptarnaujamų Tūbinių, Vaitimėnų parapijų tikinčiuosius Gavėnios meto maldoms, nusižeminimui, atgailai, kad paskui tyromis širdimis bei siela būtų galima švęsti didžiąją Šv. Velykų paslaptį.


Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Piligriminė kelionė

Nemakščių parapijos
piligrimai Vilniaus Dievo
Gailestingumo šventovėje

Nemakščiai. Parapijos tikintieji aktyviai įsijungė į Dievo Gailestingumo metų apmąstymą. Spalio mėnesį Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės maldos grupės apsilankymas ir liudijimai mūsų bažnyčioje paskatino kleboną kun. Stasį Šlepavičių ieškoti galimybių savo parapijos žmonėms suorganizuoti kelionę į Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovę. Tuometinis šios maldos grupės apsilankymas buvo jų pirmoji ir sėkminga misija. Nuo šios iniciatyvos prasidėjo prasmingi įvykiai, kuriais galėjome prisiliesti prie Dievo Gailestingumo žinios.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija