2011 m. balandžio 15 d.
Nr. 29
(1909)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Benediktas XVI – „naujosios evangelizacijos“ Popiežius

Mindaugas BUIKA

Į improvizuoto „Pagonių kiemo“
dalyvius prie Notre Dame katedros
kreipėsi popiežius Benediktas XVI

Dievo paieškos klausimo konkretumas

Didžiosios savaitės išvakarėse (balandžio 16 dieną) popiežiui Benediktui XVI minint savo gyvenimo 84 metų sukaktį ir balandžio 19-ąją prisimenant pontifikato pradžią – kardinolo Jozefo Ratcingerio išrinkimo į Petro sostą šeštąsias metines, norisi pabrėžti jo mokymo ryškų evangelizavimo bruožą. Tuo labiau kad Didžiosios savaitės evangeliniuose įvykiuose minimas prie Jeruzalės šventyklos buvęs „pagonių kiemas“, pastaruoju metu reikšmingai nurodomas Šventojo Tėvo kalbose, raštuose ir naujosiose bažnytinėse iniciatyvose. Dabartinių „pagonių“ sugrąžinimo į tikėjimą skatinimui pernai buvo įkurta Popiežiškoji naujosios evangelizacijos taryba, o kitais metais šios temos svarstymui yra šaukiama Vyskupų Sinodo asamblėja.


„Osana“ ir mirtis – Jėzaus lemtis

Kun. Vytenis Vaškelis

Nors šeši Evangelijos pagal Matą skyriai kalba apie Jėzaus išaukštinimą nuo Jo kančios ant kryžiaus, Bažnyčia žino ką daro: Ji taip sumaniai sujungia šiuos skirtingus Kristaus gyvenimo įvykius, kad jie tampa iki tolimiausių Visatos ribų vilnijančiu šauksmu: „Visų laikų Žemės gyventojai, neužmirškite, kad jūs savo nuodėmėmis ant kryžiaus pasmerkėte Tą, kuris vienintelis ateina Viešpaties vardu!“ (Mt 21, 9).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija