2011 m. balandžio 15 d.
Nr. 29
(1909)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Prašo Bažnyčių vadovų palaikymo

Seimo narių grupė kreipėsi į Lietuvos Katalikų, Rusų Stačiatikių, Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčių ir kitų konfesijų vadovus, prašydami viešai paraginti parlamentarus pritarti Seime svarstomam projektui dėl administracinės atsakomybės už homoseksualių santykių propagavimą taikymo.

Kreipimesi teigiama, kad 2010 m. gegužę vykusiame Lietuvos vyskupų konferencijos posėdyje buvo išreikštas susirūpinimas dėl įvairių nuodėmingo gyvenimo būdo propagavimo formų, su kuriomis susiduria šiandieninė visuomenė. Homoseksualizmo ideologija nepriimtina tikintiesiems, nes prieštarauja šeimos, kaip vyro ir moters santuokos, sampratai, Kūrėjo numatytai prigimtinei tvarkai, Konstitucijai, šeimą laikančiai Lietuvos valstybės pamatu, bei Katalikų Bažnyčios katekizmui, kuriame pabrėžiama, kad homoseksualūs veiksmai prieštarauja prigimtiniam įstatymui, nes iš lytinio akto atimama gyvybės dovana. Be to, galima teigti, kad tokia Bažnyčios pozicija išplaukia ir iš Šventojo Rašto nuostatos apie homoseksualizmą, įvardijamą kaip iškrypimą.  

Pasak parlamentarų, siūlomo projekto nuostatos atitinka Lietuvos Katalikų, Rusų Stačiatikių bei Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčių vadovų išsakytai bendrai pozicijai, jog „santuokos pagrindu sukurta šeima yra Bažnyčios ir valstybės pamatas. Tik santuoka grindžiamoje šeimoje yra terpė, kurioje žmogus gali būti oriai pradėtas, gimti, bręsti ir tobulėti. Tačiau šiai šeimos misijai šiandien trukdo klaidingas laisvės suvokimas, leidžiantis santuoka grįstai šeimai prilyginti kitas „sąjungas“, bendrą sugyvenimą ar partnerystę“.

Dėl šių argumentų po laišku pasirašę Seimo nariai tikisi Bažnyčių vadovų ganytojiškos paramos ir palaikymo viešai paraginant parlamentarus pritarti minėtam įstatymo projektui. Laišką pasirašė Seimo nariai: Kazimieras Uoka, Petras Gražulis, Justinas Urbanavičius, Algimantas Dumbrava, Jaroslav Narkevič, Egidijus Klumbys, Valentinas Mazuronis, Evaldas Jurkevičius, Dailis Barakauskas, Kazimieras Kuzminskas, Petras Luomanas, Michal Mackevič, Pranas Žeimys, Dangutė Mikutienė, Mečislovas Zasčiurinskas, Rimas Antanas Ručys, Leonard Talmont, Jonas Šimėnas, Aleksandr Sacharuk, Ligitas Kernagis, Jonas Pinskus, Gintaras Songaila, Rytas Kupčinskas, Paulius Saudargas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija