2011 m. balandžio 22 d.
Nr. 31
(1911)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Popietė, skirta gailestingumui

Dvasinio fakulteto klausytojai
dėkoja kun. mgr. Andriui Šukiui
už paskaitą „Gailestingumas – kaip
priemonė pasaulį regint prisikėlusį“

Kiekviena klasė ruošėsi popietei
apie Dievo gailestingumo metus

Norėdami geriau suvokti, kokiu tikslu šie metai paskelbti Dievo Gailestingumo metais ir kaip esame raginami juos išgyventi, balandžio 6 dieną Biržų TAU (Trečiojo amžiaus universiteto) Dvasinio fakulteto klausytojai rinkosi į Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios parapijos namus. Čia Nemunėlio Radviliškio parapijos administratorius kunigas mgr. Andrius Šukys skaitė paskaitą tema „Gailestingumas – kaip priemonė pasaulį regint prisikėlusį“. Kun. A. Šukys kalbėjo, kad norint atkreipti dėmesį į Dievo meilę, reikia nuolat prisiminti, kad XX amžiaus viduryje dieviškasis gailestingumas ištryško iš Jėzaus širdies raginimu atsiversti, tikėti Evangelija. Dievas yra gailestingas žmogui, o žmogus turi būti gailestingas savo artimui. Kunigas Andrius priminė, kad Gavėnios metu kiekvienas turi progą pajusti, kaip Jėzus Kristus iš meilės mums ant Kryžiaus paaukojo savo gyvybę.

Daug būdų ir priemonių yra mums patiems dalintis gerumu ir gailestingumu su šalia mūsų esančiais. Gailestingumo durys atveria kelią į Viltį, kurios šviesa mūsų žemišką kelionę veda į amžinybę.

Susitikime kartu su senjorais bendravo Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos 5 a, 5 b ir 5 c klasės mokiniai, vadovaujami tikybos mokytojos Nijolės Baliutavičienės. Kiekviena klasė pasidarė po simbolinį šimtakojį „Šventajam“, kuris simbolizuoja gerus darbus. Jų šūkis „Mes esame šventųjų liudytojai“ simbolizavo šv. Pranciškaus ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės „Kelią“. Savo giesmelėmis apie Jėzų malonino „Atžalyno“ vidurinės mokyklos mokiniai su tikybos mokytoja Egle Jažauskiene.

Aldona Brazionienė

Biržai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija