2011 m. balandžio 29 d.
Nr. 32
(1912)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Mirė Lietuvos kariuomenės kapelionas

A†A kun. dr. mjr. Petras Kavaliauskas (1959 –1987– 2011)

Kun. Petras Kavaliauskas

Balandžio 19 dieną Alytuje, eidamas 52-uosius metus, po sunkios ligos į Viešpaties namus iškeliavo Lietuvos kariuomenės ordinariato kapelionas majoras kunigas Petras Kavaliauskas.

Kun. Petras gimė 1959 m. birželio 27 dieną Alytuje. 1977 metais baigė Alytaus 1-ą vidurinę mokyklą, 1982 – Lietuvos veterinarijos akademiją. Kun. P. Račiūno MIC paskatintas, įstojo į Marijonų vienuoliją. 1984–1987 metais mokėsi pogrindinėje šios vienuolijos kunigų seminarijoje ir 1987 m. lapkričio 3 dieną vyskupo V. Sladkevičiaus buvo įšventintas į kunigus. 1993 metais davė amžinuosius įžadus. 1994 metais Vilniaus universitete apgynė gamtos mokslų daktaro disertaciją, vėliau tapo habilituotu daktaru. 1995 metais kun. Petrui Kavaliauskui buvo suteiktas teologijos habilituoto daktaro laipsnis.


Aktyviai darbuotis trukdė trapi sveikata

A†A  kun. Juzef KVIATKOVSKIJ (1945 – 1972 – 2011)

Balandžio 7 dieną po ilgos ir sunkios ligos Prūdiškių globos namuose mirė kunigas Juzef Kviatkovskij.

Kun. J. Kviatkovskij gimė 1945 m. rugpjūčio 10 dieną Eišiškių parapijos Tausiūnų kaime. Mokėsi Tausiūnų pradinėje ir Eišiškių vidurinėje mokykloje. Vėliau tekintojo specialybės mokėsi 2-oje Vilniaus profesinėje mokykloje. 1963–1967 metais dirbo Lietuvoje ir už jos ribų, buvo pašauktas į karo tarnybą. 1967 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, 1972 m. balandžio 16 dieną Kaune vysk. J. Matulaitis-Labukas įšventino kunigu.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija