2011 m. balandžio 29 d.
Nr. 32
(1912)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Šventojo Tėvo velykinė žinia

Popiežius Benediktas XVI
Šv. Petro aikštėje sveikina
susirinkusius maldininkus

„Linksmų šventų Velykų!“ – tokiu  trumpu sveikinimu popiežius Benediktas XVI kreipėsi į Lietuvos katalikus ir visus geros valios žmones. Iš viso Popiežiaus velykiniai sveikinimai skambėjo 65 pasaulio kalbomis. Popiežiaus žodžių klausėsi ir apaštališkąjį palaiminimą „Urbi et orbi“ priėmė 150 tūkstančių Šv. Petro aikštėje ir į ją vedančioje gatvėje Velykų vidudienį susirinkusių žmonių.


Velyknakčio liturgija Šv. Petro bazilikoje

Šventojo Tėvo vadovautos velykinės iškilmės prasidėjo šeštadienio vakarą Šv. Petro bazilikoje vykusiu Velyknakčio budėjimu. Bažnyčios tradicijoje Velykų naktį į tikinčiųjų bendruomenės gretas priimami per Gavėnią pasiruošimo kelią nuėję katechumenai. Šventasis Tėvas šiemetinio Velykų nakties budėjimo metu Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentą suteikė šešiems naujiems krikščionims – keturioms moterims ir dviem vyrams iš Albanijos, Kinijos, Peru, Rusijos, Singapūro ir Šveicarijos.


Neužmirštamam Popiežiui – altoriaus garbė

Kun. Vytenis Vaškelis

Motinos diena, Dievo Gailestingumo šventė ir popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacija. Štai tokia šiemet spalvinga Atvelykio sekmadienio švenčių puokštė ir neišardoma jų kompozicinė jungtis!

 Vos devynerių metų sulaukęs Karolis Vojtyla neteko mamos Emilijos, kuri savo vaikams (ir vyresniajam sūnui Edmundui) nuo pat  kūdikystės skiepijo meilę Jėzui ir Marijai. Todėl nenuostabu, kad savo pontifikato pradžioje popiežius pasišventė Dievo Motinai, pasirinkdamas šūkį: „Totus Tuus“ (Visas Tavo). Jonas Paulius II neabejojo, kad 1981 m. gegužės 13 dieną į jį turko M. A. Agdžos paleistą kulką į šalį nukreipė Mergelė Marija. 1982 m. gegužės 13 dieną Popiežius nuvyko į Fatimą padėkoti Marijai už išgelbėtą gyvybę ir nuvežė iš jo kūno išimtą kulką.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija