2011 m. balandžio 29 d.
Nr. 32
(1912)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Viltis nesileis užgožiama nerimo

Brangūs broliai ir seserys!

Kasmet laukdami Šv. Velykų jaučiame, kaip suspurda mūsų širdys, kaip atsitraukia jas slegiantis pašalas. Kas pajudina mūsų dvasią, kodėl šventės artėjimas užkrečia šviesiu nerimu ne tik vaikus, bet ir suaugusius, net tuos individualistus, kurie nelinkę dėtis prie visuotinio pakilimo? Paslaptis paprasta, o drauge labai gili, nepermanoma – Šv. Velykos mumyse pažadina Viltį.

Kad ir kokie tikri sunkumai mus slegia – o dar sutirštiname spalvas dėl viešumoje nuolat skambančios nusivylimo temos – Viltis niekuomet mūsų nepalieka. Tik ji dažnai tūno įsispraudusi pačiame toliausiame sąmonės kampelyje. Gal nė patys nesuvokdami ilgimės Velyknakčio žvakių šviesos ir Velykų ryto varpų gaudesio kaip to momento, kai Viltis persmelks visą mūsų būtį ir jau nesileis užgožiama nerimo, abejonės ir išgąsčio.

Sveikindamas Jūsų šeimas su Velykų šventėmis linkiu, kad pažadintoji Viltis būtų tvari ir liktų išsiskleidusi per visas Jūsų dienas. Šią Viltį neša Prisikėlęs Kristus, todėl į Jį pakelkime savo akis, Jam atverkime savo širdis, su Juo vienykime savo gyvenimą. Parodęs, kad yra kelias iš mirties gniaužtų, Atvelykio sekmadienį Jėzus mums dar kartą primins apie Viešpaties Gailestingumą, kurio dėka šiuo keliu visi galime artėti prie Amžinybės pilnatvės.

Šiemet Šv. Velykų savaitę užbaigs Jono Pauliaus II beatifikacijos iškilmės Romoje ir su jomis besivienijantis Dievo Gailestingumo kongresas Vilniuje. Nuoširdžiai kviečiu šias dienas praleisti su pakilia nuotaika ir malda, su dėkingumu Dievui ir Jo Tarnui palaimintajam Jonui Pauliui II, taip mylėjusiam Lietuvą ir tiek padariusiam dėl mūsų laisvės. Tešviečia Viltis mūsų Tėvynėje, tegydo mūsų sielas tuščio Kristaus kapo slėpinys – Jis tikrai prisikėlė! Aleliuja!

Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS,
Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija