2011 m. balandžio 29 d.
Nr. 32
(1912)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Didžiojo Penktadienio Kryžiaus kelias Kaune

Kryžiaus kelio procesija
prasidėjo nuo Šv. arkangelo
Mykolo (Įgulos) bažnyčios

... tęsėsi Laisvės alėja...

Kryžiaus kelio procesijoje
dalyvavo ir vienuolės

Procesijai vadovavo ir kryžių
nešė Kauno arkivyskupas
metropolitas Sigitas Tamkevičius

Kryžiaus kelio procesijos dalyviai

Balandžio 22-osios, Didžiojo Penktadienio, vakare, po Viešpaties Kančios pamaldų devintą kartą Kaune surengta Kryžiaus kelio procesija. Ji prasidėjo nuo Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios, tęsėsi Laisvės alėja, Vilniaus gatve ir baigėsi senamiestyje, Arkikatedroje Bazilikoje. Procesijai vadovavo ir kryžių nešė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Ganytojas paragino šį Viešpaties kančios kelią eiti kaip atgailą už savo, savo artimųjų kaltes ir visos Lietuvos žmonių nuodėmes.

Kryžiaus kelio 14 stočių apmąstė, stabtelėdami vakarėjančiose gatvėse, procesiją ėję miesto parapijų kunigai, seminarijos klierikai, pašvęstojo gyvenimo nariai, bažnytinių institucijų, organizacijų darbuotojai, įvairių miesto parapijų tikintieji. Gausioje procesijoje dalyvavo daug jaunų žmonių, šeimų su vaikais, kai kurie mažyliai pavasario vakarą drauge su tėveliais šį kelią keliavo dar vaikiškuose vežimėliuose.

Šventąjį Raštą skaitė Kauno I dekanato dekanas, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, mąstymus – diakonas Gytis Stumbras, maldą – trijų vaikų šeimos tėvas Darius Chmieliauskas, giedojimui vadovavo sesuo benediktinė Celina Galinytė. Dalyvavusieji eisenoje nešė degančias žvakes, giedojo ir meldėsi, mėgindami kuo giliau suvokti Jėzaus kančią, patirtą Golgotos kelyje, jo paniekinimus ir mirtį ant kryžiaus.

Kryžiaus kelio procesija baigėsi malda Arkikatedroje. „Viešpaties kryžiaus kelias – tai meilės kelias, kuris turi pasiekti mūsų širdis“, – sakė arkivyskupas, kviesdamas dėkoti Viešpačiui ir prašyti, kad jis padėtų būti ištikimesniems Dievo valiai. Procesijos dalyvius  palaiminęs šventojo Kryžiaus relikvijomis, ganytojas padėkojo už dalyvavimą ir pakvietė dar likti adoracijos valandėlei.

Pagal Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos pranešimą

Zenono ŠIAUČIULIO  nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija