2011 m. balandžio 29 d.
Nr. 32
(1912)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Būgnas kvietė  švęsti Velykas

Bronius VERTELKA

Šiluose į Velykų iškilmes
kvietė Vilius Masiokas

Mušdami būgną kvietė Vadokliuose
į Velykas Sigitas Liobikas (kairėje)
ir Albertas Kisielis

Ankstyvą Velykų rytą Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriuje subumbsėjo būgnas, žadindamas prisnūdusius ir kviesdamas rengtis į bažnyčią. Jo garsai girdėjosi ir artimesniuose kaimuose. Senoka ši tradicija Vadokliuose. Apie ketvirtį amžiaus Velykų rytą  būgną muša Sigitas Liobikas, pradėjęs prie klebono kun. Alfonso Jančio. Maždaug tiek pat laiko su šiuo instrumentu bendrauja ir Albertas Kisielis. „Kokios būtų Velykos be kiaušinių, Vadokliai – be būgno!“ – sako S. Liobikas. Vyrai mušė pasikeisdami kas trys–penkios minutės, kad nepavargtų rankos. Kad garsas būtų stipresnis, odą raktu įtempdavo. Šiuo metu ant būgno korpuso užtempta ožio oda. Geriau būtų šuns, bet kur tokio dydžio šunį rasi. Užtat žmonių į šventovę susirinko tiek, kad tik pusė jų tilpo. Per visą miestelį abiejose pagrindinės gatvės pusėse išsirikiavo lengvieji automobiliai.

Į Šilus vyko Albertas Kisielis ir Vilius Masiokas, nes Sigitas Liobikas turėjo svečių. Mušti būgną V. Masiokui – ne naujiena. Jis moka groti ne tik mušamaisiais instrumentais, bet ir akordeonu, armonika. Vilius 50 metų gyveno Vilniuje, dabar įsikūrė Mikėnų kaime. Jis – veiklus Vadoklių miestelio – Mikėnų kaimo bendruomenės narys, jis savo ir žmonos nykstančiuose gimtuosiuose Užugojų ir Gelažių kaimuose pastatė kryžius, gieda bažnyčios chore.

„Patiko šilaiviams, kad mušame būgną, nors tą darėme pirmą kartą“, – sakė V. Masiokas. „Išgirdęs, kad kažkas bumbsi prie bažnyčios, lėkiau pažiūrėti“, – sakė Valentinas Mikėnas. Švęsti Velykų Šiluose irgi ėjo gausiai. Atvyko ir tie, kurie čia gimė ar augo.

Vadokliai–Šilai,
Panevėžio rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija