2011 m. gegužės 6 d.
Nr. 34
(1914)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Klebono ir žydų mergaitės istorija

Kun. Feliksas Ereminas ir Rachelės (Reginos) Rozenbergaitės šeima

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Regina Rozenbergaitė 1945 m. Vilniuje

Tyrinėjant Daujėnų parapiją ir dvasininkijos gyvenimą bei veiklą, nemažai klausimų iškėlė kun. Felikso Eremino bei jo globotos žydaitės Rachelės Rozenbergaitės, pavadintos Reginos vardu, istorija.

Vietos gyventojų pasakojimai nebeatitiko istorinio laikmečio, tačiau kun. F. Eremino dienoraštyje minima Vilniuje medicinos mokslus studijuojanti Regina, atvykstanti į Daujėnus, paskatino išsiaiškinti šią neįprastą, primirštą ir jau iškraipytą istoriją. Apie Daujėnų parapijos kleboną kun. Feliksą Ereminą ir Rachelę Reginą Rozenbergaitę jau rašyta („XXI amžiuje“, 2011 03 04, Nr. 17).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija