2011 m. gegužės 6 d.
Nr. 34
(1914)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Tegul sklinda garsas ne vien būgnų aidais

Klebonas kun. Albertas
Stanulis, Rolandas Žakys
ir vargonininkė J. Urbonienė
su jaunaisiais būgnininkais

Vidukliškių velykinė procesija

Viduklė. Šv. Kryžiaus bažnyčia – viena pirmųjų Žemaičių krašto bažnyčių, pastatyta Vytauto dekretu. Šios bažnyčios svarba ir autoritetas nuolat augo. Jau XIV amžiuje parapija buvo vertinama kaip viena stipriausių Žemaitijoje, vėliau tapo dekanato centru. Viduklės bažnyčios istorijoje atsispindi Žemaitijos krikščionybės raida. Nacionalinei Žemaičių krašto ir Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejinei programai vykdyti Kauno arkivyskupijai atstovauja Viduklės Šv. Kryžiaus parapijos klebonas kun. Albertas Stanulis. Jis, padedant parapijos žmonėms, nuolat įgyvendina naujas idėjas. Neseniai buvo užbaigtas tvarkyti bažnyčios šventorius. Raseinių savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė kultūros paveldui Gražina Pečkaitienė džiaugiasi klebono entuziazmu, noru veikti, todėl Raseinių rajono savivaldybės administracija neatsisako paremti Šv. Kryžiaus parapijos veiklos finansiškai. Šiais metais numatyta nudažyti skardinį bažnyčios stogą. Yra planų tvarkyti parką priešais bažnyčią, eilės laukia nuostabus architektūros statinys – senoji klebonija. Prie visų šių gerų sumanymų ir darbų noriai darbais ir aukomis prisideda parapijos tikintieji. Už visa tai jiems nuoširdžiausiai dėkoja parapijos klebonas.

Praėjusių Šv. Velykų rytą per Kristaus prisikėlimą gausus parapijiečių būrys taip pat išgirdo klebono padėkos žodžius. Šių Šv. Velykų rytą į šv. Mišias kvietė ne vien varpai. Šv. Kryžiaus bažnyčios pastoracinės tarybos susirinkime Rolandas Žakys priminė Žemaitijoje gyvavusią tradiciją, kad Kristaus prisikėlimo džiugią žinią pranešdavo ne vien varpai, bet ir būgnai. Zakristijonas Petras Kačiušis prisiminė, kad varpinės palėpėje yra du būgnai. R. Žakys surado restauratorių Egidijų Verbašių. Restauruodamas būgnus jis stebėjosi jų dydžiu ir amžiumi (yra ženklų, kad būgnai pagaminti caro laikais). Būgnai nutilo prieš penkiasdešimt metų, bet, laimei, neprapuolė. Todėl Viduklės parapijiečius į Prisikėlimo rytą kvietė ne vien varpų aidai, bet ir naujai atgimusių būgnų garsai. Palinkėkime, kad apie Šv. Kryžiaus bažnyčią ir jos parapiją sklistų garsas ne vien atnaujintais būgnais.

Pranas Laurinavičius
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija