2011 m. gegužės 6 d.
Nr. 34
(1914)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Velykų belaukiant

Kryžių neša kunigas Kęstutis Vainorius

Grupė ateitininkų su kuopos
dvasios vadu kan. Jonu
Paulausku po adoracijos

GARGŽDAI. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį prieš vakaro šv. Mišias ir sekmadienį prieš Sumą Kryžiaus kelią giedodami eina šios parapijos ateitininkai, jaunimas ir visi tikintieji. Didįjį Penktadienį Kryžiaus kelias einamas giedant ir nešant kryžių Gargždų miesto gatvėmis. Šiemet oras buvo itin palankus, gausiai susirinko jaunimo, moksleivių bei kitų tikinčiųjų. Visi norėjo panešti kryžių, todėl jį pasikeisdamos nešė įvairios organizacijos, jaunimo grupės, mokyklų atstovai. Eisena prasidėjo nuo bažnyčios. Pirmiausia kryžių nešė parapijos kunigai, iš jų perėmė ministrantai, ateitininkai, tikybos mokytojos, Marijos legiono, Šeimos centro ir kitų organizacijų, grupių atstovai. Kryžiaus kelio eiseną sklandžiai organizavo, rūpinosi, kvietė policijos pareigūnus užtikrinti eisenos saugumą judriomis Gargždų miesto gatvėmis parapijos klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas. Jis ir užbaigė Kryžiaus kelio eiseną paskutinėje stotyje perėmęs kryžių ir įnešęs į bažnyčią.

Kazimiera Sipienė

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija