2011 m. gegužės 6 d.
Nr. 34
(1914)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Lankomos ir pagerbiamos palaimintojo Jono Pauliaus II relikvijos

Mindaugas BUIKA

Relikvijorių su palaimintojo
popiežiaus Jono Pauliaus II
krauju per beatifikacijos
iškilmes atnešė jį slaugiusi
sesuo Tobiana ir stebuklingai
išgijusi sesuo Marija Simon Pjer

Vienuolė rodo palaimintojo
popiežiaus Jono Pauliaus II
marškinius su po pasikėsinimo
išlikusiomis kraujo dėmėmis

Parodoje – Karolio Vojtylos
kardinoliški rūbai

Paroda Šv. Petro aikštėje

Praėjusį sekmadienį vykusiose popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacijos iškilmėse vėl buvo pagerbti naujojo palaimintojo palaikai, kurie paskui buvo perlaidoti į patogesnę lankyti kapavietę Vatikano bazilikos Šv. Sebastijono koplyčioje. Šiuo metu Šv. Petro aikštėje veikiančioje unikalioje parodoje galima susipažinti su kitomis į Bažnyčios altorių garbę iškelto Šventojo Tėvo relikvijomis. Šalia Berninio kolonados esančioje (Carlo Magno Karolio Didžiojo) salėje Vatikano miesto valstybės, Lenkijos ambasados prie Šventojo Sosto ir šios šalies Kultūros ir paveldo ministerijos rūpesčiu parengtoje ekspozicijoje išdėstyti daiktai, primenantys palaimintojo Karolio Vojtylos (1920–2005) gyvenimą nuo jo kūdikystės ir vaikystės iki didžiojo pontifikato pabaigos.

Net 15 sekcijų paroda, kurios atidaryme balandžio 28 dieną dalyvavo Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Tarcizijus Bertonė ir Vatikano savivaldos administratorius kardinolas Džovanis Lajolas, veiks iki liepos pabaigos, taigi Romą lankantys gausūs piligrimai ir turistai nepraleis progos jos aplankyti. Ekspozicijoje išstatyti daiktai ir fotografijos buvo atgabentos iš palaimintojo Jono Pauliaus II gimtųjų namų – muziejaus Vadovicų miestelyje Lenkijoje. Tarp kitų objektų galima pamatyti darbininkišką aprangą, kurią Karolis Vojtyla dėvėjo, kai nacių okupacijos metais dirbo akmens skaldykloje. Čia eksponuojamos ir jo slidės, kelionės apavas, baidarė, kuria plaukiojo būdamas jaunu kunigu. (Gamtos prieglobstyje buvo pravedami katechetiniai užsiėmimai jaunimo grupėms, siekiant išvengti komunistinio režimo represijų.)

Parodoje galima pamatyti kunigo K. Vojtylos sutaną, liturginius rūbus ir maldos knygas. Čia taip pat eksponuojamas popiežiaus Pijaus XII raštas, kuriuo 1958 metais būsimasis Popiežius buvo paskirtas Krokuvos vyskupu augziliaru, ir popiežiaus Pauliaus VI laiškas apie jo pakėlimą kardinolu 1967-aisiais. Sekcijose, skirtose 1978–2005 metų pontifikatui, daugybė eksponatų – nuo palaimintojo Jono Pauliaus II asmeninių daiktų (įskaitant raudonus popiežiškuosius batus) iki kasmet kaldintų medalių, kuriais buvo apdovanojami Šventojo Tėvo oficialūs svečiai. Eksponuojama ir garsioji mobilioji platforma, kuri buvo naudojama liturginėse procesijose bei kelionės, kai Parkinsono liga sirgęs Popiežius jau nebegalėjo vaikščioti.

Brangus kraujo palikimas

Žinoma, brangiausia palaimintojo Jono Pauliaus II relikvija yra jo kraujo ampulės, kurių viena įspūdingame relikvijoriuje pagerbta per gegužės 1 dieną Šv. Petro aikštėje vykusias beatifikacijos iškilmes. Prieš tai Vatikano informacijos tarnybos paskelbtame komunikate buvo pateiktos šių kraujo relikvijų atsiradimo aplinkybės. Pasirodo, paskutinėmis Šventojo Tėvo ligos dienomis – jis mirė 2005 metų balandžio 2-ąją – gydytojai paėmė jo kraujo pavyzdžius tam atvejui, jei prireiktų kraujo perpylimo. (Matyt, buvo prisiminta padaryta klaida, kai per operaciją po 1981 metų gegužės 13 dienos teroristinio pasikėsinimo sunkiai sužeistam Jonui Pauliui II buvo perpiltas ne tos grupės kraujas ir procedūrą teko skubiai atlikti iš naujo.)

Prieš Popiežiaus mirtį kraujo perpylimas jau nebebuvo daromas ir keturios paimto kraujo ampulės buvo laikomos Romos katalikiškos Bambino Gesu (Kūdikėlio Jėzaus) ligoninės saugyklose. Vėliau dvi ampulės – kraujas jose yra skystas, kadangi iš pat pradžių buvo įdėta antikoagulantinės medžiagos, kuri sulaiko nuo krešėjimo – buvo perduotos palaimintojo Jono Pauliaus II buvusiam asmeniniam sekretoriui kardinolui Stanislavui Dzivišui, o kitos dvi įdėtos į specialius relikvijorius. Vienas relikvijorius kaip tik buvo atneštas tikinčiųjų pagerbimui per Šventojo Tėvo beatifikacijos iškilmes ir vėliau bus laikomas Šv. Petro bazilikos liturginių celebracijų saugykloje, vadinamame „Sacrario“, kartu su kitomis brangiomis Popiežiaus relikvijomis. Kitas kraujo relikvijorius liks Bambino Gesu ligoninėje ir jį prižiūrės ten dirbančios seserys vienuolės iš Šv. Vincento Pauliečio kongregacijos.

Tos kraujo ampulės, kurios liko dabartinio Krokuvos arkivyskupo kardinolo St. Dzivišo nuosavybėje, taip pat bus atitinkamai pagerbtos diecezijoje, kurioje palaimintasis Jonas Paulius II gimė, subrendo ir ėjo kunigišką, vyskupišką bei kardinolišką tarnystę. Kaip pranešė Krokuvos Jono Pauliaus II centro atstovas, kraujo ampulės, kaip relikvijos, laikomos specialiame krištoliniame inde, kuris bus įmontuotas į Krokuvos priemiestyje Lagievnikuose dabar statomos naujos bažnyčios, dedikuotos palaimintuoju paskelbtam Popiežiui, altorių. (Lagievnikuose jau yra didžiulė Dievo gailestingumo šventovė su šio pamaldumo pradininkės šv. Faustinos Kovalskos palaikais. Šią baziliką paskutinio vizito į tėvynę Lenkiją metu 2002 metais konsekravo Jonas Paulius II, kuris anksčiau beatifikavo ir kanonizavo šv. Faustiną.) Kardinolo St. Dzivišo sumanymu Lagievnikuose formuojamas ir didelis religinis bei mokslinis centras, kuris skatins palaimintojo Jono Pauliaus II švento gyvenimo, veiklos ir mokymo atminimą. Baigiamoje statyti bažnyčioje kraujo relikvija bus svarbiausia sakralinė šios institucijos dalis.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija