2011 m. gegužės 6 d.
Nr. 34
(1914)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Pokalbių niša

Kunigas frontininkas prisimena kario patirtį

Kun. Zigmantas Gustainis 2004
metais, minint kunigystės 60-metį

Devyniasdešimt antruosius gyvenimo metus skaičiuojantis Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose gyvenantis kun. Zigmantas GUSTAINIS kasmet, artėjant gegužės pradžiai, prisimena, kaip 1945-ųjų pradžioje buvo priverstas eiti į Raudonąją armiją ir pirmosiose fronto linijose kariauti už Sovietų Sąjungą. Tą jam kasmet primena Rusijos prezidento atsiunčiamas sveikinimas Pergalės dienos proga. Įvairiais keliais tada jauni vyrai pateko į Raudonosios armijos gretas, o dvidešimt penktuosius ėjęs Zigmantas su savo broliu Antanu į frontą pateko traukdamiesi į Vakarus.


Naujienų vaivorykštė

Apie savo darbus pasakojo bažnyčioje

Romas BACEVIČIUS

Dailininkas Virginijus Kašinskas
tikintiesiems pasakoja apie savo
tapytus Kryžiaus kelio paveikslus

Vieną Gavėnios sekmadienį Kaune, Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, po šv. Mišių rektorius kun. Tomas Karklys tikinčiuosius pakvietė išsamiau susipažinti su centrinio altoriaus ir Kryžiaus kelio stočių paveikslais ir juos nutapiusiu dailininku Virginijumi Kašinsku. Kryžiaus kelio paveikslai bažnyčią papuošė 2000 metais. Per Gavėnią, buvo gera proga „apeiti“ tą Kryžiaus kelią, kurį pavaizdavo V. Kašinskas. Dailininkas priminė, kad 1997 metais, pakviestas nutapyti Kryžiaus kelio paveikslus, jis pirmiausiai nuvyko į Jeruzalę ir susipažino su aplinka, kuri supa šį Šventosios Žemės kampelį. „Jei būčiau ten nenuvykęs, paveikslus būčiau nutapęs Lietuvos ar kitame europietiškame peizaže. Mano paveiksluose matyti erdvės, rakursai, spalvų gama, kurią galėjau nutapyti tik pabuvojęs Šventojoje Žemėje“, – sakė dailininkas.


Naujienų vaivorykštė

Priešvelykinės tradicijos

Kun. Saulius Stumbra

Iš kairės: Valerija Jankūnaitė,
Elena Matulionienė,
kun. Saulius Stumbra

Verbų sekmadienio išvakarėse Klaipėdos etnokultūros centras miestelėnus ir svečius pakvietė į renginių ciklo „Tradicija ir mes“ popietę „Verba plaka. Verbos ir Didžioji savaitė“. Pilnutėlėje salėje buvo džiugu matyti daug šeimų su vaikais. Popietę vedė etnologė Valerija Jankūnaitė, svečiavosi dailininkė Elena Matulionienė ir kun. Saulius Stumbra.

Šių eilučių autorius pristatė katalikiškas Verbų ir Didžiojo Tridienio liaudies tradicijas, plačiai paliesdamas simbolių, ženklų reikšmę. „Tradicijos, papročiai bus beprasmiai, jei nekalbės apie prasmę, kodėl tai daroma“, – teigė kunigas.


Naujienų vaivorykštė

Paroda „Prisikėlimas“

Antrą Velykų dieną pakvietė Žemaičių vyskupystės muziejus

Parodos eksponatas

Antrąją šventų Velykų dieną Varniuose, Žemaičių vyskupystės muziejuje (ŽVM), buvo atidaryta paroda „Prisikėlimas“. Parodos atidarymo metu muziejaus darbuotojai kvietė ne tik apžiūrėti įvairius velykinius atributus bei simbolius, bet ir pabendrauti.

Parodoje „Prisikėlimas“ galima dar kartą išgyventi Prisikėlimo džiaugsmą ir juo pasidalinti su kitais. Vienas iš dalijimosi būdų yra sveikinimai, kurie gali būti patys įvairiausi: sveikinimo žodžiai, atvirukai, dalijimasis velykiniais margučiais. Apie krikščioniškąsias Velykų tradicijas pasakojo vienuolė Regina Teresiūtė SJE.


Naujienų vaivorykštė

Velykų proga – Vaižganto scenos veikalas ir debesų fotoparoda

Vytautas BAGDONAS

Akimirka iš spektaklio, kurį vaidina
Vaitkūnų kultūros namų aktoriai
(iš kairės): Rita Tranienė, Pranas
Maišelis, Vytautas Dalinkevičius,
Angelė Belausienė, Aldona Bagdonienė
ir Vidas Balaišis

Antrąją Velykų dieną Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyriuje dramos mylėtojai parodė Juozo Tumo-Vaižganto nuotaikingą scenos veikalą „Žemės ar moteries“. Kultūros namų vestibiulyje buvo surengta spalvotos fotografijos paroda, kurioje užfiksuoti labai įspūdingi debesų vaizdai. Kelių dešimčių unikalių fotografijų parodą iš ciklo „Debesų simfonija“ parengė Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos gimnazistė Simona Bagdonaitė. Ne vienas renginio dalyvis apžiūrinėdamas parodą stebėjosi, kokie išraiškingi ir nepakartojami gali būti debesys, kokių vaizdų vaizdelių galima išvysti pakėlus akis į dangų...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija