2011 m. gegužės 6 d.
Nr. 34
(1914)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

6,9 skaistykloje

Saulius Stoma

Pagaliau yra kuo pasidžiaugti! Lietuvos ūkio augimas įgauna pagreitį. Šių metų pirmą ketvirtį, palyginti su atitinkamu periodu pernai, ekonomika augo 6,9 procento. Pasak Statistikos departamento, augimas fiksuojamas visose ūkio šakose.

Spartų pirmo ketvirčio bendrojo vidaus produkto (BVP) augimą lėmė ir žemos bazės efektas – 2010 m. pradžioje beveik visų, išskyrus pramonę, veiklos rūšių bendroji pridėtinė vertė dar mažėjo. Tačiau tai tik parodo prieš metus įvykusį labai teigiamą lūžį. Nuo to laiko ūkio atsigavimas nuosekliai didėja. 2010 m. II ketvirtį metinis augimas sudarė 1 proc., III ketvirtį – 1,2 proc., o IV ketvirtį – 4,8 proc.


Kultūros pagrindas – nesuklastota istorija

Daug kalbama apie kultūrą ir padorumą, bet dažnai neįsigilinama į šių sąvokų prasmę, nes galvos užterštos televizijos šiukšlėmis ir visokiais niekais, taigi nebėra vietos apmąstymams.

Tautos istorija yra kultūros sudedamoji dalis, taigi, istorijos žinojimas lemia ir asmens padorumą bei kultūringumą. Regis, lenkų atstovas V. Tomaševskis kultūringumu nepasižymi, nes net tikrosios Lenkijos istorijos nežino, o tik akiplėšiškai paisto atgyvenusiomis lenkų šovinistinės politikos, vykdytos daugelį šimtmečių po Lietuvos krikšto, o ypač po 1569 metų Liublino unijos, kategorijomis.


Didžiuokimės savo tėvynės istorija

Laikas. Erdvė. Materija. Vienis. Garbingiausia Lietuvos valstybės istorija. Praeitis. Dabartis. Ateitis. Tikras lietuvis didžiuojasi savo valstybės istorija. Lietuvos valstybė buvo nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Lenkiu savo žilą galvą prieš iškiliausius Lietuvos didžiavyrius, kurių dėka esu pilietis patriotas, pasaulietis. J. V. Gėtė yra pasakęs: „Prieš didelį protą lenkiu galvą, o prieš didelę širdį aš klaupiuosi“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija