2011 m. gegužės 6 d.
Nr. 34
(1914)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Didžiuokimės savo tėvynės istorija

Laikas. Erdvė. Materija. Vienis. Garbingiausia Lietuvos valstybės istorija. Praeitis. Dabartis. Ateitis. Tikras lietuvis didžiuojasi savo valstybės istorija. Lietuvos valstybė buvo nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Lenkiu savo žilą galvą prieš iškiliausius Lietuvos didžiavyrius, kurių dėka esu pilietis patriotas, pasaulietis. J. V. Gėtė yra pasakęs: „Prieš didelį protą lenkiu galvą, o prieš didelę širdį aš klaupiuosi“.

Tėvynę gina narsiausi, o žūna geriausi. Jeigu pažvelgsime į Lietuvą nuo karaliaus Mindaugo karūnavimo 1253 m. liepos 6-ąją iki šių dienų – kiek karų, kiek išdavikų! Dar ir šiandien tų šliuželių knibžda. Švenčiame Žalgirio mūšio 600-ąsias pergalės metines, o 2014 metais švęsime Oršos mūšio 500-ąsias pergalės metines. Lietuvi, pažink savo valstybės istoriją.

Didžiuojuosi, kad esu lietuvis, katalikas, nes žinau, kad pasaulis be Dievo – pasaulis be ateities. „Juk Lietuva – tai sąžinė“, – rašė iškilus Lietuvos poetas Kęstutis Genys. Prisiminkime sovietų okupaciją, Lietuvą gynusius partizanus, kurie šiandien tapo mūsų tautos legenda. Amžina garbė jiems. Ansamblis „Kupolė“ ką tik išleido partizanų dainų plokštelę „Linksmos partizanų dainos“. Mokyklose, gimnazijose mokiniai žavisi partizanų darbais, jų kova su okupantais ir išdavikais, kurių dar ir šiandien pilna. Tai buvę kagėbistėliai, komunistėliai, stribokėliai, kurie melavo, vogė, žudė ir padlaižiavo okupantams. Jie vogė iš žmonių lašinius, o dabar jų anūkai vagia vištas. Vištvagiai. Tai mūsų tautos gėda!

Prisimenu, mama pasakojo, kaip stribai vogė lašinius, kaip krito su lašinių paltimis nuo aukšto ir užsimušė, nes nepaleido lašinių palties. Fizika. Traukos dėsnis. Prispaudė prie savo riebių, apšepusių žandų… Tuos, kurie išduodavo partizanus už okupantų červoncus (pinigus), partizanai naikino, bet kirmėlių neišnaikinsi – jų pilna ir šiandien. Todėl Lietuvos valstybės žmonės skursta, nes jie vagia iš žmonių viską ir meluoja, kad gyvenimas gerėja. Ypač buvę kolchozų pirmininkai, kurie buvusiems okupantams maistą duoda dykai, o saviesiems parduotuvėse maisto kainos didžiausios Europoje. Vargšai tie žmonės, kurie bijo viešumo!

Šv. Velykų proga linkiu: nesilenkit, lietuviai, nepalūžkit kelionėj. Lietuva čia buvo ir bus per amžius.

Povilas KULVINSKAS

Ukmergės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija