2011 m. gegužės 6 d.
Nr. 34
(1914)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Išėjęs Vaižgantas – tarsi šalia...

Benjaminas ŽULYS

Kuo toliau, tuo labiau laikas ženklina mūsų tautos iškiliuosius žmones, iš užmaršties kelia reikšmingus jų gyvenimo įvykius. Paminėti kanauninko, žymaus visuomenės veikėjo, rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto mirties metinių į Vytauto Didžiojo Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią susirinko būrys šio žmogaus gyvenimo žinovų, tyrėjų, kūrybos gerbėjų. Renginys vyko bažnyčios požeminėje žvakėmis apšviestoje kriptoje. Mūro sienos, grindinys ir dabar mena kanauninko Juozo Tumo žingsnius, jo žvalų balsą. Šioje bažnyčioje Vaižgantas tarnavo rektoriumi dvylika metų, per tą laiką apleistą šventovę kiauru stogu jis pavertė tikrais grožio, dvasingumo bei susitelkimo namais. Šventovė tapo kone gražiausia bažnyčia visame mieste. Pasiklausyti Vaižganto pamokslų į ją traukė ne vien tikinčiųjų gausybė, bet ir laisvamaniai, kitų tikėjimų kauniečiai, aplinkinių vietovių katalikai. Vaižganto memorialinio buto-muziejaus vedėjas poetas Alfas Pakėnas minėjimui parinko tikslią kanauninko mirties datą – balandžio 29-osios 16-ą valandą, laiką, kai prasidėjo jo priešmirtinė agonija. Kaip rašė to meto spauda, mirties dieną garsiai ir nerimastingai čirškė kanauninko mylėtos kanarėlės. Ir dabar jo buvusiame bute gyvena kanarėlė, kuri čia ateinančius lankytojus pasitinka savo giesmėmis.


Velykų laukimo atgarsiai

Arūnas ŠATEIKIS

Didįjį Šeštadienį Šilalės
parapijos tikintieji bažnyčioje
giedojo Žemaičių Kalvarijos Kalnus

Prasmingai Šv. Velykų šventės laukė Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos tikintieji. Verbų sekmadienio rytą su kadagio šakelėmis rankose šilališkiai gausiai rinkosi į savo bažnyčią atiduoti pagarbą Jėzui Kristui. Tos dienos Votyvos šv. Mišias aukojo vikaras kun. relig. m. mgr. Vytautas Tamašauskas, o Sumos šv. Mišias – klebonas dekanas kan. bažn. t. dr. Algis Genutis.


Priešvelykinis pasižmonėjimas

Bronius VERTELKA

Retokai virbalus iš rankų
paleidžia Tekoriškių kaimo
gyventoja Valerija Belevičienė

Didįjį Penktadienį Trakiškio bendruomenės namuose vyko tautodailės, amatų ir poezijos renginys „Darbščių rankų ir žodžio meistrai“. Šįkart šeimininkavo moterys, dalyvavo ir grupė jaunimo.

Uždegus žvakę ir sugiedojus giesmę, kūrėjos pristatė savo dirbinius. Didelio dėmesio sulaukė Valerijos Belevičienės iš Tekoriškių kaimo darbai. 77 metų buvusi mokytoja nustebino megztais skėčiais. Pirmąjį dovanojo anūkei sutuoktuvių proga. Sodietė parodai atnešė jau devintą iš plonyčių linų siūlų numegztą skėtį. Kulbių kaimo gyventoja Janina Bikininė, skaičiuojanti 84 metus, savo sodybos klėtyje įkūrė senovę menančių daiktų muziejų. Danguolė Tarutienė iš Trakiškio, irgi žinoma mezgėja, atnešė megztų kojinių ir šlepečių. O trakiškietės Danutės Kirsnienės mezginius rekomenduoja nešioti net gydytojai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija