2011 m. gegužės 11 d.
Nr. 35
(1915)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Dėl moralės, tautinių ir krikščioniškųjų vertybių

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio respublikinio suvažiavimo pareiškimas TS-LKD pirmininkui, Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui ir  Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei 

Lietuvos partizanai, Laisvės kovų dalyviai, buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai yra susirūpinę mūsų dalies visuomenės vienpusišku laisvės supratimu, atsakomybės ir pareigos jausmo stoka, Lietuvos piliečių, jos aktyviosios dalies nesiliaujančia emigracija.

Skelbtos rinkiminėse programose TS-LKD  ir Lietuvos Sąjūdžio vertybės turėtų būti nuosekliai puoselėjamos bei ginamos, jos turėtų būti neišduotos ir kompromisinėse derybose. Pasigendama savo kalbos, rašto, tautinės kultūros išsaugojimo strategijos. Lietuvoje vis daugiau vartojama svetimžodžių, kai kuriose parduotuvių reklamose jau visai nematyti lietuviškų žodžių arba jie parašyti žymiai mažesnėmis raidėmis – to net sovietmečiu nedrįsta daryti. Vilnijos krašte vis labiau ryškėja agresyvi polonizacija, valstybinės kalbos siaurinimo, jos ignoravimo ar net niekinimo tendencijos, atgyja autonomininkų klanas.  Vis labiau pastebima slinktis į trumpalaikę konjunktūrinę naudą, liberalų pragmatiškumą, nuolaidžiaujama stipresnių kaimynų ekspansinių interesų spaudimui, pamirštamos krikščioniškosios ir tautinės vertybės, dėl kurių kovota ir aukotasi. Dažnai prasilenkiama su moralės, doros, tautos papročių nuostatomis. Nepakankamas dėmesys skiriamas jaunimo tautiniam ugdymui. Prie tautinės moralės stiprinimo tikrai neprisidėjo išduoti leidimai homoseksualų bei Antrojo pasaulinio karo dalyvių, daugiausiai susijusių su antrąja sovietine okupacija, demonstracijoms. Tolerancija homoseksualų gyvenimo filosofijos propagandai nesiderina su pagarba tradicinei šeimai, tautos išpažįstamoms vertybėms ir papročiams.

Kyla abejonių ir dėl mūsų Saugumo tarntinkamo darbo, jos veiksmingumo.

Respublikinis Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio suvažiavimas, vykęs 2011 04 16,  tikisi, kad TS-LKD ras savyje jėgų likti ištikima vertybėms, kurias pasiaukojamoje kovoje gynė Lietuvos laisvės gynėjai, už kurias aukojosi Sibiro kankiniai, skelbė pakilęs į Kovo 11-ąją Lietuvos Sąjūdis.

 Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio suvažiavimo pirmininkai
Vytautas Balsys
Juozas Mocius
Zigmas Tamakauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija