2011 m. gegužės 11 d.
Nr. 35
(1915)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Palaimintojo Jono Pauliaus II socialinės įžvalgos

Minint enciklikos „Centesimus Annus“ paskelbimo 20-ąsias metines

Mindaugas BUIKA

Palaimintasis popiežius
Jonas Paulius II su Italijos
metalurgais 1981 metais

Taikingas komunistinės imperijos įveikimas

Popiežių Joną Paulių II paskelbus Bažnyčios palaimintuoju, iš naujo analizuojamas ne tik jo švento gyvenimo liudijimas ir pastoracinė veikla, bet ir gausus mokymo paveldas. Beatifikacijos iškilmė vyko gegužės 1-ąją, todėl joje, kaip šv. Mišių homilijoje nurodė popiežius Benediktas XVI, buvo celebruojamas ne tik Dievo gailestingumo sekmadienis ir pirmoji Marijai skirto mėnesio diena, bet ir liturginis darbininkų globėjo šv. Juozapo paminėjimas. Ta proga verta prisiminti ir palaimintojo Jono Pauliaus II įnašą Bažnyčios socialinei doktrinai. Į altorių garbę iškelto Šventojo Tėvo paskutinioji socialinė enciklika „Centesimus Annus“ buvo paskelbta lygiai prieš du dešimtmečius – kaip tik Šv. Juozapo darbininko šventėje – 1991 m. gegužės 1 dieną.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija