2011 m. gegužės 13 d.
Nr. 36
(1916)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Protestas dėl E. Kusaitės bylos šališko sudarymo, nagrinėjimo ir procesinių teisių pažeidimo požymių

Daliai Grybauskaitei, Lietuvos Respublikos Prezidentei

Irenai Degutienei, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei

Dariui Valiui, Lietuvos Respublikos Generaliniam prokurorui

Gediminui Grinai, Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento Generaliniam direktoriui

Mes, patyrę sovietinės KGB mašinos smagračius, nesuprantame, kodėl Lietuvos VSD, generalinė prokuratūra ir Vilniaus apygardos teismas vieningai, remdamiesi ir tarptautiškai teisiškai nepatikimo Rusijos FSB surinkta penkių tomų medžiaga, kaltina ir tik kaltinimo prasme nagrinėja E. Kusaitės baudžiamąją bylą. Procesas vyksta neviešai, kaltinamajai atimta galimybė gintis. Nevieši teismo posėdžiai vykdavo okupacijos metais, norint tyliai sudoroti auką, kad kaltinimo absurdai nebūtų žinomi. Beje, būdavo įslaptinami net ir nuosprendžiai.

Visuomenėje plačiai aptariamos šios bylos detalės ir aplinkybės. Čia nėra Lietuvos valstybės paslapčių, nebent Rusijos. Atskiri visuomenės atstovai daug kartų kreipėsi į įvairias institucijas su prašymais šią bylą nagrinėti viešai ir vertinti griežtai Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka, nepaliekant abejonių: tai yra ne kad būtų galima patikėti, bet kad negalima būtų nepatikėti teise ir teisingumu.

Prokurorai J. Laucius ir M. Dūda kaltinamajai primeta savo vienšališką nuomonę. Teisėjai J. Švedienė, J. Damanskienė, A. Pažarskis (Z. Birštonas) paskelbė neviešus posėdžius, patvirtina absoliučiai visus prokuroro prašymus. Atmesta net 15 E. Kusaitės prašymų, įskaitant Rusijos teisės normų ir įrodymų taikymą dėl gynybos argumentų pateikimo.

Mes manome, kad E. Kusaitės bylos nagrinėjime pažeidžiami mažiausiai šie teisiniai reikalavimai:

1. Lietuvos Respublikos BPK: 7 straipsnio „Bylų nagrinėjimas laikantis rungimosi principo“ 2 dalis: „Kaltinimo ir gynybos šalys bylų nagrinėjimo teisme metu turi lygias teises teikti įrodymus, dalyvauti tiriant įrodymus, pateikti prašymus (…)“

20 str. 3 d. „Įrodymais gali būti tik tokie duomenys, kurie patvirtina arba paneigia bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai išspręsti teisingai“.

22 str. 3 d. pakartoja ankstesnę nuorodą, kad kaltinamasis turi teisę „(…) teikti įrodymus ir dalyvauti juos tiriant (…)“.

44 str. 5 dalis: „Kiekvienas nusikalstamos veikos padarymu kaltinamas asmuo turi teisę, kad jo bylą per kuo trumpiausią laiką lygybės ir viešumo sąlygomis teisingai išnagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas.“

44 str. 7 dalis. Kiekvienas kaltinamas asmuo turi teisę „(…) pats apklausti liudytojus arba prašyti, kad liudytojai būtų apklausti (…)“

2. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 3 d.: „Kiekvienas kaltinamas nusikaltimo padarymu asmuo turi mažiausiai šias teises: (…) „d“ punktas „(…) pats apklausti kaltinimo liudytojus arba turėti galimybę, kad tie liudytojai būtų apklausti ir kad gynybos liudytojai būtų iškviesti ir apklausti tokiomis pat sąlygomis, kokios taikomos kaltinimo liudytojams (…).

Primename:

1. Lietuvos VSD sąmoningai kaltinamajai nepateikė VSD įstatyme nurodyto oficialaus įspėjimo kaip tai numatyta 81 straipsnyje. Vietoj to regime provokacijų požymius.

2. Pagal iš Lietuvos gautą informaciją Rusijos FSB po 111 dienų suėmė ir kankino netoli Maskvos gyvenančius seserį ir brolį Magmadovus.

3. Rusijos FSB pareigūnai Lietuvos prokuratūroje E. Kusaitę neteisėtai tardė ir pasirašė apklausos protokolą.

4. Kad kaltinimas yra dirbtinai suregztas, patvirtina bandymas E. Kusaitę paversti nepakaltinama iškart po suėmimo 2009 11 18 skiriant psichiatrinę ekspertizę Utenoje ir 2010 05 12 Vilniuje.

Daugelis mūsų valstybinių institucijų tai supranta ir stebi šališką nagrinėjimą, jaunos merginos likimo luošinimą ir sisteminį gniuždymą. Kaip ir senais laikais: sušaudoma, o paskui reabilituojama ir kaltų nėra.

Aksiominiai klausimai privalo būti sprendžiami nedelsiant ir nežaidžiant procedūromis, teisgalėmis ir pareigų definicijomis.

Manome, kad reikia skubiai atlikti VSD ir prokuratūros veiksmų tarnybinius patikrinimus ir tuo pagrindu peržiūrėti kaltinamąją išvadą bei sustabdyti teismo procesą.

Sesuo Nijolė Sadūnaitė, monsinjoras Alfonsas Svarinskas, Antanas Terleckas, Petras Plumpa, Vytautas Juozas Varkala, kunigas Robertas Grigas,
Algirdas Patackas, Liudas Simutis, Balys Gajauskas, Jonas Puodžius,
Algirdas Endriukaitis,
Petras Gvazdauskas, Petras Musteikis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija