2011 m. gegužės 13 d.
Nr. 36
(1916)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Iki sielos gelmių atsidavęs idealizmui

A†A kun. prof. Arvydas Petras Žygas (1958 – 2000 – 2011)

Kun. prof. Arvydas Petras Žygas
Jono KUPRIO nuotrauka

Gegužės 7 dieną Saint Louis (JAV) ligoninėje po sunkios ligos mirė buvęs Lietuvos ateitininkų federacijos pirmininkas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto antropologijos profesorius, kunigas Arvydas Petras Žygas. Paskutiniais metais gilindamasis į mokslus ir dirbdamas JAV, jis priklausė Kauno arkivyskupijai, taip vis dar jungdamasis su tėvų žeme, be kurios jis gyveno didžiąją trumpo, bet prasmingo gyvenimo dalį. Sovietinės okupacijos metais negalėdamas aplankyti tėvynės, jautė nuolatinę nostalgiją ir atvykdavo pas tautiečius bent prie Lietuvos sienos – pas Punsko krašto lietuvius. O vėliau, jau galėdamas nors trumpai dirbti Lietuvoje, tą idealizmą, meilę tėvų kraštui perdavė per darbą tėvynei Lietuvai. Tai buvo kunigas ir mokslininkas, visuomenės veikėjas, iki sielos gelmių atsidavęs idealizmui.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija