2011 m. gegužės 13 d.
Nr. 36
(1916)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Jurginės bažnyčioje ir Angelų slėnyje

Kaimiškos ruginės duonos kepalą
klebonui kun. Rimantui Visockiui
įteikia Miežiškių seniūnas
Albinas Jacevičius

Išbandyti velžiečio kalvio Sauliaus
Kronio kalvės dumples bandė ir moterys

Miežiškiai. Motinos dienos ir Atvelykio šventės išvakarėse Miežiškiuose jau ketvirtą kartą vyko seniūnijos pavasario darbų pradžios šventė – Jurginės. Šv. Mišias Miežiškių Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje aukodamas klebonas kun. Rimantas Visockis populiariai aiškino apie Jurgines, linkėjo žemdirbiams išauginti brandų derlių.

Po Mišių klebono laukė į dailius vežimaičius įkinkyti žirgai ir jų vadeliotojai bei jaunieji raiteliai. Sėdęs į vieną jų, žvangant žvangučiams, klebonas vyko šventinti laukų, kad šie būtų derlingi. Apsukus didoką lanką visi grįžo į miestelį.

Jurginių šventė tęsėsi Angelų slėnyje, į kurį klebonas yra įdėjęs nemažai darbo. Susirinkusieji čia stebėjo, kaip šv. Mykolas, saugojęs žemės išaugintas gėrybes per žiemą, perduoda raktą šv. Jurgiui, kad šis tuo rūpintųsi ateinančią vasarą. Kun. R. Visockis pašventino greta Angelų slėnio  išrikiuotą žemės ūkio techniką, kuri netrukus su policijos palyda išvažiavo.

Natūraliai, be patoso ir gražbyliavimo vyko šventė. Koncerte „Jurgi, budink žemę“ pasirodė Miežiškių kultūros centro pučiamųjų orkestras, armonikierių ansamblis „Petronės vyrai“, Smilgių kultūros centro šokėjai ir muzikantai. Šventinę programą paįvairino Atvelykio žaidimai vaikams.  Miežiškių kultūros centro meno mėgėjų kolektyvai surengė koncertą „Tau, mama“, siūlė pasivažinėti žirgų traukiamais kinkiniais ir įsigyti suvenyrų.

Bronius VERTELKA

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija