2011 m. gegužės 13 d.
Nr. 36
(1916)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Telšių vyskupijoje

Telšių dekanate

Nepamirštama Motinos diena

Klebonas kun. Virginijus Palionis
ir muzikos mokyklos jaunimas
visoms mamoms padainavo dainą
„Tu numegzk man, mama, kelią“

Luokė. Gražiausia pavasario šventė – Motinos diena – nuoširdžiai paminėta bendruomenėje.  Šventė prasidėjo Visų Šventųjų bažnyčioje klebono kun. Virginijaus Palionio aukotomis iškilmingomis šv. Mišiomis, kuriose kartu meldėsi ir kunigo Mama. Po Mišių ją pasveikino sūnus kunigas. Iškilmės baigėsi Luokės vaikų muzikos mokyklos jaunimo sugiedotomis giesmėmis ir malda „Dieve, atleiski nuodėmes visų mamų:  gyvų ir mirusių...“

Vėliau Luokės kultūros centro salėje tradicinį koncertą mamoms surengė Vaikų muzikos ir dailės mokyklos auklėtiniai, o ypač šiltą ir jaudinantį renginį vedė šios muzikos mokyklos mokytoja A. Ročienė. Jaunieji  atlikėjai sveikino mamas. Šventės kulminacija – neregėtas siurprizas visiems susirinkusiems: su didžiule meile kun. V. Palionio ir muzikos mokyklos jaunimo  visoms mamoms skirta daina „Tu numegzk man, mama, kelią“.  

Seniūnijos administracija padovanojo mamoms po kuklų žiedą, bendruomenės taryba padėkojo kunigo Mamai už sūnų, einantį atsakingu kunigystės keliu, ir pasidžiaugė, kad likimas atvedė jį į Luokę.                                         

Šventę vainikavo ir nepakartojamų emocijų suteikė darželinukės iš Telšių vaikų darželio „Mastis“ ir respublikinio Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis-2011“ pirmosios vietos laimėtojos  R. Martinkutės žemaitiška rokunda „Dėl kuo vėžys atbuls ein“ ir „Puorinėms aplei kopūsta lašus.“

Marytė Beleckienė,
Luokės bibliotekos vyr. bibliotekininkė,
bendruomenės pirmininkė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija