2011 m. gegužės 13 d.
Nr. 36
(1916)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Telšių vyskupijoje

Mažeikių dekanate

Kunigo Antano Jurgaičio jubiliejus

Kun. Antanas Jurgaitis (centre)
Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies
parapijos bažnyčioje. Kairėje –
klebonas kun. Rimvydas Marozas,
dešinėje – prel. dr. Juozas Šiurys
Rugilės Jurgaitytės nuotrauka

MAŽEIKIAI. Balandžio 28 dieną Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčioje  iškilmingai paminėta kun. Antano Jurgaičio 85 metų sukaktis. Ta proga šv. Mišias aukojo jubiliatas kun. A. Jurgaitis, šios bažnyčios klebonas kun. Rimvydas Marozas, vikarai kunigai Vytautas Dvaržeckis ir Robertas Romanovskij bei Telšių vyskupo  generalinis vikaras  prel. dr. Juozas Šiurys. Prelatas, perdavęs vyskupo Jono Borutos sveikinimus jubiliatui, apžvelgė kunigo nueitą garbingą Tėvynės patrioto  ir  politinio kalinio gyvenimo kelią.

Gimė  Antanas Jurgaitis 1926 m. balandžio 28 dieną Upynoje, Šilalės rajone. Mokėsi Telšių ir Kauno kunigų seminarijose. 1950  m. rugsėjo 16 dieną vyskupo  Kazimiero Paltaroko  įšventintas į kunigus. Dirbo Švėkšnoje, Vaičaičiuose, Kontaučiuose. 1957 metais sovietinio saugumo nuteistas, kalėjo Mordovijos  lageriuose. 1961 metais grįžo į Lietuvą, dirbo Kaltinėnuose, Šakynoje, Šilutėje, Judrėnuose, Ylakiuose, Laukuvoje. Nuo 1985-ųjų – Mažeikiuose.

Jubiliatą  sveikino parapijos tikintieji, giminės, kaimynai, bažnyčios choristai, „Caritas“  moterys, buvę politiniai kaliniai, taip pat Leckavos miestelio bendruomenės atstovai.

Albertas Ruginis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija