2011 m. gegužės 13 d.
Nr. 36
(1916)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

„Fantomų“ puotos

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Gegužės 10 dieną iš kalėjimo paleista klaipėdietė Eglė Kusaitė. Tai didelė jos ir už tiesą kovojančių žmonių pergalė. Lietuvos apeliacinis teismas (LAT) nusprendė panaikinti balandžio 21 dieną skirtą suėmimą. Dėl tariamo terorizmo persekiojama E. Kusaitė nuo 2009 metų rudens susiduria su didžiuliais išbandymais. Ji buvo daugiau nei devynis mėnesius laikoma kalėjime ir, kaip pati teigia, mušama bei kankinama. 2010 metų rugpjūtį iš kalėjimo paleista E. Kusaitė patyrė šmeižto išpuolius ir kai kurių pareigūnų grasinimus. Taigi LAT sprendimas parodo, kad ne visi teisėjai tarnauja mafijai – yra ir sąžiningų. Žinoma, tiesos kaina didelė. Kaunietė teisėja N. Venckienė irgi susiduria su persekiojimu ir nuožmia šmeižto kampanija. Net ir tada, kai prezidentė D. Grybauskaitė priėmė sprendimą neatleisti N. Venckienės iš pareigų, daug vadinamojo elito atstovų pradėjo atvirai piktintis šiuo pagrįstu Prezidentės sprendimu. Politologas R. Lopata gąsdindamas kažkokiomis blogomis pasekmėmis taip komentavo šį sprendimą: „Tai tipiškas populizmas. Tik neaišku, kokia bus jo kaina“.

Lietuvoje didžiulę įtaką turi ir esminius ekonominius bei politinius procesus kontroliuoja kriminalizuotas elitas: visokie „doleriai“, „pusrubliai“, „raudonikiai“, „grybai“, „šlipsai“, „gipsai“ ir panašūs spalvingi personažai, įtakingi mafijos „krikštatėviai“, kadaise buvę neaukšto rango kriminaliniai autoritetai, kooperatyvų savininkai, partkomų instruktoriai ir KGB kadriniai darbuotojai ar rezervistai, dabar tapę žymiais oligarchais. Kartu su jais veikia ir iš įtartinų vertelgų bei kompartijos ir komjaunimo veikėjų iškilę ministerijų valdininkai ir korumpuoti politikai. Su kriminaliniu pasauliu artimai susiję merai bei kiti įtakingi korumpuoti politikai sudaro žymią politinio olimpo veikėjų dalį. Tarp šio kriminalizuoto elito yra bent keli veikėjai, vadinami „fantomais“ – tai vieno Lietuvos miesto meras R. M., su EBSW susijęs buvęs finansų viceministras V. M. ir pajūryje įtakingas kriminalinis baronas P. K. Jų kelias į elito viršūnes buvo ilgas. KGB generolo žentas V. M. savo karjerą pradėjo būdamas menkos firmelės klerku, vėliau pakilo karjeros laiptais – užėmė atsakingas pareigas „Lietuvos kuro“ bendrovėje, tapo klestinčios įmonės akcininku, užėmė įvairias aukštas pareigas valstybės tarnyboje – nepriklausomoje Lietuvoje tai įprastas reiškinys. Šis veikėjas elgiasi itin įžūliai – jis atvirai puola aukščiausio rango politikus ir ciniškai pareiškia, kad jam „atviri visi ministerijų kabinetai“.  „Fantomu“ vadinamas pajūrio kriminalinis lyderis P. K. aktyviai veikia dar nuo sovietmečio. Pajūryje jau du dešimtmečius egzistuoja ir jo vadovaujama „fantomų“ gauja. Tiesa, greta P. K. aktyviai veikia ir kiti, ne mažiau įtakingi ir netgi turtingesni gaujos lyderiai. Ši gauja verčiasi cigarečių, spirito ir benzino kontrabanda, prekyba narkotikais, automobilių vagystėmis, organizuoja ir nelegalius miškų kirtimus. Gaujos vadeivos valdo ir oficialaus verslo objektus – prekybos metalais ir medžio apdirbimo bendroves, degalines, kavines, parduotuves. Kodėl šis stambus klanas vis dar veikia, nors kai kurie pajūrio mafijos susivienijimai jau neutralizuoti? Atsakymas paprastas – „fantomų“ klaną globoja įtakingi politikai ir pareigūnai, šio klano rėmėjų gretose buvo ir prieš kurį laiką atleisti įtakingi prokurorai.

Tokie procesai primena Rusiją, kur irgi regima artima Kremliaus lyderių, įtakingų oligarchų ir kriminalinių baronų draugystė. Ir kaimyninėje Latvijoje įtakingi politikai, tokie kaip A. Škėlė, V. Birkavas, E. Repšė draugauja su mafijos lyderiais A. Belokoniu, A. Roščenkovu (Kaščejum) ir kitais panašiais veikėjais. Neseniai paaiškėjo sensacingi faktai, kad kai kurie Latvijos politikai ir mafijos piramidės viršūnėje esantys oligarchai palaiko artimus ryšius su G. Rachimovu bei kitais uzbekų mafijos lyderiais, yra artimai susiję su tarptautiniu narkotikų verslu. Tad faktas, kad Lietuvoje greta įtakingų korumpuotų politikų atvirai veikia ir savo įtaką plečia kriminaliniai lyderiai V. Gelašvilis, A. Gribojedovas, V. Diminšteinas ir kiti panašūs veikėjai, jau nėra jokia naujiena. Juk juos sieja milijonai iš „juodųjų kasų“.

Lietuvoje galingas korupcijos trikampis žiedas jungia korumpuotų politikų grupuotes, oligarchų ir kriminalinių veikėjų klanus. Šis žiedas susijęs su kitų šalių analogiškomis struktūromis, tarptautine mafija ir kai kurių užsienio šalių slaptosiomis tarnybomis. Ypatingi ryšiai sieja Lietuvos mafijos elitą ir Rusijos mafijos vadovus. Iš Rusijos organizuojamos ir kai kurios šmeižto kampanijos. Štai pastaruoju metu vykdomi šmeižto išpuoliai prieš prezidentą V. Adamkų yra gerai koordinuoti, o tikrieji tų išpuolių užsakovai – įtakingi Lietuvos ir Rusijos oligarchai bei juos globojančios Rusijos slaptosios tarnybos.

Žvelgiant į dabartinę padėtį Lietuvoje ir už jos ribų, itin svarbus išlieka vertybių klausimas. Būtent vertybinė orientacija dalija mūsų kraštą. Yra dvi Lietuvos – „fantomų“ Lietuva – meluojanti, vagianti ir sukčiaujanti – ir tikroji Lietuva – dirbanti, kurianti, besimokanti.

Pasaulyje ir toliau vyksta prieštaringi procesai – kova tarp krikščioniškas ir humanistines vertybes propaguojančių dvasininkų, politikų bei intelektualų ir antikristines bei globalistines vertybes propaguojančių politikų, bankininkų ir slaptųjų ložių vadeivų. XX amžiaus antroje pusėje ir XXI amžius pradžioje daug žymių dvasininkų užėmė aktyvią poziciją ir gynė socialinio teisingumo idėjas bei tikrąsias vertybes – popiežius Jonas Paulius II, žymūs katalikų dvasininkai R. Gvardinis, K. Raneris ir A. de Mello, stačiatikių dvasininkai A. Menis ir Antonijus Surožietis (A. Bliumas), žymus protestantų dvasininkas, teologas ir filosofas K. Bartas, mūsų krašto dvasininkai – J. Zdebskis, A. Svarinskas, S. Tamkevičius, J. Kauneckas, R. Grigas ir kiti drąsūs krikščioniškų vertybių gynėjai. Popiežius Jonas Paulius II rašė: „Viso pasaulio žmonių aš prašau – tapkite gyvenimo pranašais. Būkite tokie savo žodžiais ir darbais, sukilkite prieš savanaudiškumo civilizaciją, kuri dažnai žmogaus asmenį laiko ne tikslu, o veikiau priemone, aukoja jo orumą ir jausmus dėl paprasčiausio pelno. Darykite tai, konkrečiai padėdami tiems, kuriems reikia mūsų pagalbos. Žmonijos ateitis priklauso nuo žmonių, kurie pasikliauja tiesa ir kurių gyvenimus nušviečia kilnūs moralės principai“.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija