2011 m. gegužės 13 d.
Nr. 36
(1916)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Apdovanojo tyresne už gėlę šypsena

Alfonsas Vitkauskas (dešinėje)
šv. Mišių aukai neša duonos kepalą

Neseniai per katalikišką pasaulio dalį nusirito pagarbos Motinai banga. Motinos dienos šventė paminėta ir Prienų rajono Žiūronių kaime. Balandžio 30-ąją į Vidupiu pavadintos keletą kaimų jungiančios bendruomenės namus susirinko nemažas būrys vietinių žmonių, svečių iš Kauno, Alytaus, Marijampolės ir Prienų. Iš pradžių žmonės grupelėmis lūkuriavo kieme, prie stogastulpio „Šiluvos Marijai“, pastatyto Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio metais. Šįmet stogastulpis apjuostas originalia rožinio formos tvorele – maldos vainiku. Jau tradicija tampančios Motinos dienos šventės metu parapijos kunigas Remigijus Veprauskas jį apšlakstė šventuoju vandeniu ir perskaitė kauniečio kun. A. Kazlausko sukurtą ir stogastulpio postamente įrėžtą maldą už Lietuvą.


Mūsų diena su „Evangelija kasdien“

Iš kairės: Genovaitė Zakaraitė,
Marytė Zeringienė, Stasė Zakarienė

Šiandien ne tik miesto, bet ir kaimo žmogui įvairi informacija lengvai prieinama – ir kaimo gyventojui informacinės technologijos nebėra naujiena.

Sužinojome, kad neseniai pasirodė Šiaulių vyskupo E. Bartulio išleista „Evangelija kasdien“. Per šv. Mišias iš Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebono kun. Sauliaus Paliūno plačiau sužinojome ir apie ją. Klebonas ragino parapijiečius šeimose kasdien atsiversti ir skaityti tą Evangelijos vietą, kurią analizuoja ir kartu skaito visas katalikiškas pasaulis, kad Kristus mums gyvai kalbėtų visą dieną. Evangelija ėjo ne tik per Kuršėnų parapijiečių rankas, bet pasiekė ir atokesnius rajono kampelius. Kaimo žmonės, užauginti nuoširdaus tikėjimo šviesoje, dažniau į rankas paima Šventąjį Raštą, maldaknygę, rožančių. Gyvena taip, kaip moko Kristus, eina ten, kur Jis veda.


Mažutė bažnytėlė – kaip švyturėlis

Kristaus Prisikėlimo mažoji bažnytėlė Aukštaičių gatvėje – tikrai jaukus švyturėlis visiems, kas tik į ją užeina. Tikinčiuosius pasitinka virš altoriaus saulės apšviestas vitražinis Viešpaties paveikslas su pakeltomis laiminimui rankomis.

Dienos metu ši bažnytėlė atvira visiems, nes čia nuolat vyksta adoracija. Kiekvieną dieną Prisikėlimo bažnyčios Marijos Legiono narės adoruoja, kalba Jėzaus Gailestingumo vainikėlį, litanijas ir kitas maldas, nemokančius moko kalbėti rožinį, aiškina maldų reikšmę ir jų galią.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija