2011 m. gegužės 13 d.
Nr. 36
(1916)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Mūsų diena su „Evangelija kasdien“

Iš kairės: Genovaitė Zakaraitė,
Marytė Zeringienė, Stasė Zakarienė

Šiandien ne tik miesto, bet ir kaimo žmogui įvairi informacija lengvai prieinama – ir kaimo gyventojui informacinės technologijos nebėra naujiena.

Sužinojome, kad neseniai pasirodė Šiaulių vyskupo E. Bartulio išleista „Evangelija kasdien“. Per šv. Mišias iš Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebono kun. Sauliaus Paliūno plačiau sužinojome ir apie ją. Klebonas ragino parapijiečius šeimose kasdien atsiversti ir skaityti tą Evangelijos vietą, kurią analizuoja ir kartu skaito visas katalikiškas pasaulis, kad Kristus mums gyvai kalbėtų visą dieną. Evangelija ėjo ne tik per Kuršėnų parapijiečių rankas, bet pasiekė ir atokesnius rajono kampelius. Kaimo žmonės, užauginti nuoširdaus tikėjimo šviesoje, dažniau į rankas paima Šventąjį Raštą, maldaknygę, rožančių. Gyvena taip, kaip moko Kristus, eina ten, kur Jis veda.

Knygos sudarytojas vyskupas Eugenijus Bartulis tekstą iliustravo paties darytomis nuotraukomis iš Šventosios Žemės. Nuotraukos ryškios, spalvingos, atrodo, kad kartu su Jėzumi vaikštai tomis vietovėmis, kur jis gyveno, skleidė tikėjimo šviesą.

 „Evangelijos kasdien“ trys tomai bemat atsirado mūsų namuose. Nuo šio momento knyga pagarbiai laikoma atversta (kaip ir mūsų bažnyčioje), kad kasdien perskaitytume tos dienos skaitinį, kad kasdien maitintumėmės tuo dvasiniu maistu, kad būtume tvirti Kristaus Žodžio liudytojai. Vadovaujamės vyskupo E. Bartulio raginimu, kad „dienos kelionėje kartas nuo karto sugrįžtume prie ištarto meilės žodžio“, kad „žmonės įsiklausytų į tai, ką kalba Jėzus“.

Marytė Zeringienė

Zastarčių kaimas, Kuršėnų parapija
Rimos KAREIVIENĖS  nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija