2011 m. gegužės 18 d.
Nr. 37
(1917)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Naujienų vaivorykštė

„Nepatogūs“ V. Antanavičiaus darbai – Šakiuose

Gintarė Martinaitienė

Vitas Daniliauskas (kairėje)
už indėlį puoselėjant meną
„Varpe“ Valentinui Antanavičiui
įteikė mokyklos ordiną

Gegužės 6 dieną Šakių rotušėje atidaryta jubiliejinė dailininko Valentino Antanavičiaus 75-ečiui skirta darbų paroda. Susirinkusieji dėkojo už galimybę pamatyti netradicinius dailininko darbus, o jis pats teigė, jog tiesiog eina ta kryptimi, kuri jį traukia.

V. Antanavičius gimė Šakių rajone, Kuklikiuose, tačiau, kaip pats pripažįsta, gimtinę ir savąjį kraštą iš naujo atrado prieš penkiolika metų. Tiesa, šis žymus dailininkas vertinamas nevienareikšmiškai: vieniems jo kūryba patinka, o kiti į ją žiūri gana skeptiškai. Parodos lankytojai taip pat pripažino, kad V. Antanavičius iš kitų išsiskiria savitu, gal net skausmingu požiūriu į gyvenimą. „Pažiūrėjus darbus galiu pasakyti, kad jie ir sukrečia, ir daug minčių atsiranda. Bet džiugu tai, kad būtent Šakiuose galime susipažinti su nepagražinta tikrove, nekomerciniu menu, kurio Lietuvoje tiek nedaug“, – kalbėjo dailininkė Lolita Rūgytė. Buvo laikas, kai būtent dėl to, jog šis dailininkas netilpo į meno rėmus nei idėjiniu, nei tematiniu požiūriu, jo darbai nebuvo niekur eksponuojami.


Naujienų vaivorykštė

Premijos laureatė – muziejaus direktorė

Bronius VERTELKA

Iš kairės: kaunietė rašytoja
Aldona Ruseckaitė, vilnietė
literatūros kritikė Janina
Riškutė, G. Petkevičaitės-Bitės
literatūrinės premijos fondo
tarybos pirmininkas, Smilgių
bibliotekininkas Edvardas
Vaičius ir Panevėžio rajono
vicemeras Antanas Pocius

Gegužės 5-ąją po restauravimo atjaunėjusiame Puziniškio dvarelyje buvo įteikta Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija. 23-iąja premijos laureate tapo rašytoja ir poetė, Kauno Maironio literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė.

Ištraukas iš  kaunietės  2010 metais išleisto romano „Marios vandens“ skaitė J. Miltinio dramos teatro aktorė Eleonora Matulaitė, kalbėjo knygos redaktorė, Rašytojų sąjungos leidyklos „Vaga“ darbuotoja, literatūros kritikė Janina Riškutė, Rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotoja, poetė ir prozininkė Birutė Jonuškaitė. Rajono vicemeras Antanas Pocius kaunietei kūrėjai įteikė literatūrinės premijos laureatės diplomą.


Naujienų vaivorykštė

Parodų ciklą pradėjo kalviai

Gintarė Martinaitienė

Iš kairės: Edvardas Mačaitis,
Valdas Paukštys ir Rigimantas
Stanaitis parodos atidarymo metu

Naują parodų ciklą Zanavykų krašto muziejuje pradėjo kalvių Valdo Paukščio, Rigimanto Stanaičio ir Edvardo Mačaičio parodos atidarymas. Nors tautodailininkai ypač nekalbūs, jų išraiškingi, dėmesį kaustantys darbai kalba už save.

Lukšių seniūnas ir tautodailininkų bendrijos „Dailius“ vadovas Vidas Cikana džiaugdamasis, kad visi trys parodos autoriai yra lukšiečiai, mano, jog „kuo mažiau kalbi, tuo daugiau darai.“


Naujienų vaivorykštė

Etnokultūrinė vakaronė

Kūrybinės raiškos asociacija „Kauno branduma“ ir Europos sąjungos „Griundtving“ projekto dalyviai „Senjorų vadovai“ savanorystės  idėjų vedini  miesto visuomenei surengė vakaronę Kauno kultūros centre „Tautos namai“. Žiūrovų dėmesiui  buvo pasiūlyta velykinių margučių paroda – skutinėti, dažyti, piešti, lipdyti, megzti, į pakulas įvynioti  ir įvairia technika išradingai puošti margučių sodai, tautodailės dirbiniai. Velykų šventėje galėjo dalyvauti visi norintys – ir deklamuoti, ir pasakoti apie žilą senovę, ir groti kanklėmis, ir dainuoti liaudies dainas. Etnografinių regionų bobutės – velykės, pasipuošusios tautiniais rūbais, kvietė prie Šv. Velykų stalo aukštaičius, žemaičius, sūduvius ir dzūkus, pasakojo, kaip senoliai ir jų  tėvai nuo seno prie žibalinės susiglaudę kiaušinius margino,  išmintimi dalinosi.


Naujienų vaivorykštė

Miuzikle „Karolis“ –  popiežiaus Jono Pauliaus II veidas

Vytenis ROŽUKAS

Miuziklo „Karolis“ premjera
Vilniaus Katedros aikštėje

Gegužės 1-osios vakarą Vilniaus Katedros aikštėje vyko garsaus Italijos kompozitoriaus Sandro Di Stefano  miuziklo „Karolis“ premjera. Pagrindinį herojų – Joną Paulių II – miuzikle įkūnijęs Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas Liudas Mikalauskas šį vaidmenį vadina sudėtingiausiu iššūkiu jo karjeroje. „Vaidinti tokį žmogų pirmiausia yra didžiulė atsakomybė. Ruošdamasis šiam vaidmeniui peržiūrėjau ne vieną filmą apie Joną Paulių II, perskaičiau daug jo parašytų straipsnių ir recenzijų. Bandau gilintis ne tik į tekstą, bet ir į jo gyvenimą, į jo ėjimą popiežystės link, – prieš kūrinio premjerą pasakojo L. Mikalauskas. – Šiame miuzikle yra parinkti tokie Karolio Vojtylos tekstai, kuriuos ne taip paprasta išmokti. O ir išmokti – dar ne viskas. Juos dar reikia suprasti ir sugebėti perteikti taip, kad ir kitas žmogus suprastų. Daugiausiai dėmesio skiriu tam, kaip pasakyti Jono Pauliaus II žodžius, kad žmonės iš mano lūpų suprastų juos taip, kaip suprasdavo juos girdėdami iš popiežiaus lūpų. Tai yra sunkiausia. Jonas Paulius II savyje turėjo daug energijos, daug temperamento, daug vidinės charizmos ir vienu žodžiu mokėdavo nupasakoti didžiules pastraipas“.


Naujienų vaivorykštė

Prelatas ir jo tapyba

Dr. Aldona KačerauskIENĖ

Prelatas Stasys Žilys, jau seniai gyvenantis Romoje ir dirbantis Popiežiškojoje Šv. Kazimiero lietuvių kolegojoje,  Lietuvos visuomenei mažai žinomas. Gegužės 3 dieną Užsienio reikalų ministerijos Meno galerijoje buvo atidaryta jo tapybos darbų paroda. Apie autorių, jo kūrybą ir kitus darbus papasakojo Užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis ir Telšių vyskupas Jonas Boruta. S. Žilys – žemaitis dienininkas. Pasak vyskupo J. Borutos, šiai tarmei atstovaujantys žmonės yra uždaro būdo, susitelkę savyje. S. Žilys gimė 1924 m. rugsėjo 24 dieną Dargalių kaime netoli Šilalės. Būdamas devyniolikos metų įstojo į Telšių kunigų seminariją. Artinantis Antrojo pasaulinio karo frontui išvyko į Vokietiją, mokslą tęsė Eichštete, vėliau Grigaliaus universitete Romoje. 1948 m. gruodžio 18 dieną Romoje S. Žilys gavo kunigystės šventimus. 1951–1957 metais dirbo Amos vyskupijoje (Kanada) kurijos sekretoriumi, vicekancleriu. 1959 metais Grigaliaus universitete Romoje apgynė teologijos daktaro disertaciją. 1962–1992 metais S. Žilys dirbo Šventojo Sosto Rytų bažnyčių kongregacijos archyvaru. Jis buvo paskirtas Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje studijų prefektu. Iki šiol jis yra Kolegijos dvasios tėvas, moko norinčiuosius išmokti lietuviškai. Prel. S. Žilys mokė Šventąjį Tėvą Joną Paulių II lietuvių kalbos, vertė jo knygas bei homilijas, padėjo pasirengti vizitui į Lietuvą.


Naujienų vaivorykštė

Ieškanti ir randanti

Danutė PAMERNECKYTĖ

Piniavietę Danguolę
Bulbenkovienę (kairėje)
sveikino artimieji ir draugai
Vidos Ambraškaitės nuotrauka

Gegužės 3-iąją Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje atidaryta Danguolės Bulbenkovienės iš Piniavos tapybos darbų paroda. Pirmąsyk savo kūrinius pristačiusi moteris buvo kukli ir sakėsi piešianti daugiau sau ir draugams, tad savo darbų nelinkusi viešinti. Gimusi vaizdinguose Molėtuose, vėliau su tėvais persikėlusi į Piniavą, moteris visą laiką linko prie meno: baigė dailės mokyklą, mokėsi keramikos paslapčių. Ne vienu talentu apdovanota  D. Bulbenkovienė  (ji komponuoja puokštes, rašo eiles)  laikoma Piniavos bendruomenės siela, tad  pasveikinti ją susirinko nemažas būrys draugų, atvyko ir bendruomenės pirmininkas Zigmantas Babilas. Parodos autorės  dukros Elvina ir Ineta atliko keletą dainų, pritardamos pianinu ir gitara. Paroda bibliotekoje veiks visą gegužės mėnesį.


Naujienų vaivorykštė

Trumpai

AKMENĖ. Viešojoje bibliotekoje vyko seminaras, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai „Knyga – vertingiausia tautos kultūros ir istorijos dalis“, taip pat buvo surengta spaudinių apie lietuviškų knygų ir spaudos istoriją paroda. Renginyje dalyvavo krašto literatės, įvairių konkursų ir Stasės Niūniavaitės literatūrinės premijos laureatė Valerija Lėgaudienė, keletą eilėraščių perskaitė Juzefa Janušienė ir mažeikiškė poetė Vilhelmina Imbrienė, pristačiusi savo eilėraščių knygą „Žvaigždės sielos gryčioje“. Visiems naujai atrasti poeto Vytauto Mačernio kūrybą padėjo aktorius Petras Venslovas. Renginio dalyvius sveikino Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkas Vladas Buragas, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Dalia Buragienė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija