2011 m. gegužės 20 d.
Nr. 38
(1918)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Krikščioniškos  Bažnyčios apie dirbtinį apvaisinimą

Spaudos konferencijos dalyviai
(iš kairės): kun. prof. Andrius
Narbekovas, evangelikų liuteronų
vyskupas dr. Mindaugas Sabutis,
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
ir stačiatikių kun. Vitalijus Mockus

Gegužės 17 dieną Kauno arkivyskupijos kurijoje surengtoje spaudos konferencijoje arkivyskupas Sigitas Tamkevičius drauge su  Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupu dr. Mindaugu Sabučiu ir  Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios kunigu Vitalijumi Mockumi žiniasklaidos priemonių atstovams pristatė bendrą komunikatą „Krikščioniškų vertybių išsaugojimas reglamentuojant dirbtinį apvaisinimą“. Šiuo komunikatu, tęsdami ekumeninį bendradarbiavimą ir įgyvendindami sausio 10 dieną Kaune vykusios konferencijos „Krikščionys iššūkių šeimai akivaizdoje“ nuostatas, trijų tradicinių krikščioniškų konfesijų atstovai išsakė bendrą poziciją, kurios jie laikosi dėl dirbtinio apvaisinimo reglamentavimo Lietuvoje. Pirmasis šiuo klausimu Katalikų Bažnyčios nuostatą jau buvo išsakęs arkivyskupas S. Tamkevičius 2011 05 05 kreipimesi į LR Seimo narius, svarstančius dirbtinio apvaisinimo įstatymų projektus, visuomenėje sukėlusius nevienareikšmiškas diskusijas (kreipimasis spausdinamas priede „Pro vita“). Arkivyskupas S. Tamkevičius tvirtino, jog „didysis mūsų rūpestis“ – tie politikai, kurie tik deklaruoja savo krikščioniškąsias vertybes, todėl ir atsirado krikščioniškojo požiūrio į žmogaus gyvybę neatitinkantis Dirbtinio apvaisinimo įstatymas.

Konferencijoje dalyvavęs VDU Santuokos ir šeimos studijų centro direktorius kun. prof. Andrius Narbekovas pabrėžė, jog Dirbtinio apvaisinimo įstatymo svarstymas iškėlė ir politikų sąžinės klausimą. Iš projekto, garantavusio gerokai didesnę embriono apsaugą ir reiškusio vertybiškai mažesnį blogį, jį svarstant Seime, pasak kun. A. Narbekovo, neliko nieko.

XXI
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija