2011 m. gegužės 20 d.
Nr. 38
(1918)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Liturginė tradicija ir atsinaujinimas

Mindaugas BUIKA

Romos Šv. Petro bazilikoje
gegužės 15 dieną aukojamos
lotyniškosios šv. Mišios

Instrukcija dėl Tridento apeigų

Vatikane paskelbta ilgai laukta instrukcija dėl popiežiaus Benedikto XVI 2007 metų apaštalinio laiško (motu proprio) „Summorum Pontificum“ įgyvendinimo, leidžiant liturgijos, galiojusios iki Vatikano II Susirinkimo reformos, platesnį šventimą. Kalbama apie Tridento lotyniškųjų šv. Mišių apeigų (ekstraordinarinės formos), kurias 1970 metais reformavo popiežius Paulius VI (ordinarinė forma), naudojimą. Naujojoje instrukcijoje patvirtinama, kad abi minėtos formos yra visiškai lygiateisės ir sudaro vieną Romos Katalikų Bažnyčios liturginį ritualą, kuris yra lex orandi  išraiška.


Jo grožio suvilioti  

Kun. Vytenis Vaškelis

Jėzus yra švyturys ir tik paskui – kelias, tiesa ir gyvenimas. Jis pirmiausia mus kaip nakties plaštakę pritraukia savo akinančia šviesa prie savęs. Nors iš pradžių tikėjimo pažinimo kelyje mes esame kūdikiai, bet pamažu Jo mumyse besiplečianti malonė atveda mus į savaip paradoksalią išmintį: Tėvo namuose išties daug buveinių, tačiau garbingiausios yra skirtos kūdikiškos dvasios palaimintiesiems.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija