2011 m. gegužės 20 d.
Nr. 38
(1918)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Dievo Gailestingumo sostinėje

Vilkaviškio vyskupijos kunigai
prie seselės Faustinos namelio

Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje

Gegužės 10 dieną Vilkaviškio vyskupijos kunigai drauge su savo ganytoju Rimantu Norvila bei vyskupu emeritu Juozu Žemaičiu minėdami visoje Lietuvoje švenčiamus Dievo Gailestingumo metus dalyvavo piligriminėje kelionėje į Vilnių.

Piligrimystė prasidėjo Vilniaus arkivyskupijos kurijoje, iš kurios, vyskupo Arūno Poniškaičio lydimi, keliavo į Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejų, kuriame dr. Sigita Maslauskaitė papasakojo apie muziejaus koncepciją, tikslus bei supažindino su pagrindinėmis muziejuje saugomomis vertybėmis bei jų vidine prasme.

Paskui kunigai su ganytojais ir susirinkusia bendruomene Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje šventė Eucharistiją Dievo Gailestingumo paveikslo artumoje. Eucharistijai vadovavo Vilkaviškio vyskupas ordinaras Rimantas Norvila, homiliją sakė Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. Jis, remdamasis dienos Evangelijos skaitiniu, kalbėjo apie regimos ir nykstančios duonos svarbą bei nuolatinį rūpestį patiems ieškoti ir kitiems padėti rasti nenykstančio maisto, kurį duoda pats Kristus. Homiletas akcentavo Dievo Gailestingumą, kaip pastoracinio ir asmeninio gyvenimo kelrodį, kuris gali padėti tiek pavieniam žmogui, tiek bendruomenei išgyventi krikščioniško gyvenimo gilumą bei pilnavertiškumą.

Po šv. Mišių visi rinkosi Vilniaus arkivyskupijos kurijoje, kurioje drauge su kardinolu Audriu Juozu Bačkiu bei Vilniaus vyskupu emeritu Juozu Tunaičiu dalyvavo bendruose pietuose, kurių pradžioje kardinolas pasidžiaugė labai gražia Vilkaviškio vyskupijos dvasininkų piligrimyste ir palinkėjo, kad diena būtų ir maldinga, ir džiugi, primindamas, kad ir iš Suvalkijos kilęs palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis buvo Dievo Gailestingumo platintojas. Vyskupas Rimantas Norvila šeimininkams įteikė simbolines dovanas – knygas su palaimintojo Jurgio Matulaičio užrašais.

Vėliau piligrimai susikaupė bendrai maldai Vilniaus Arkikatedroje prie Lietuvos globėjo šv. Kazimiero relikvijų ir lankėsi Apaštališkoje nunciatūroje, kur susitiko su nuncijumi arkivyskupu Luigi Bonazzi. Nuncijus su svečiais dalinosi savo mintimis apie kunigišką, vyskupišką ir bažnytinę tarnystę, ją palygindamas su namo statymu, kuris pats nepasistato – tam reikia daug pastangų, kantrybės, maldos ir bendradarbiavimo su Dievu. Popiežiaus pasiuntinys pabrėžė, kad Dievas be žmogaus negali atlikti savo darbų, o žmogus be Dievo negali įgyvendinti savųjų svajonių. Vėliau nuncijus pristatė nunciatūroje tarnaujančias seseris vienuoles, o piligrimai, vysk. Juozo Žemaičio vadovaujami, nunciatūros koplyčioje pagiedojo tradicinę lietuvių giesmę „Marija, Marija“.

Piligrimystė baigėsi Antakalnyje, seselės Faustinos namelyje. Čia piligrimai susipažino su namelio istorija ir visi drauge pasimeldė „Dievo gailestingumo vainikėlį“.

Kun. Rytis Baltrušatis

Marijampolė – Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija