2011 m. gegužės 20 d.
Nr. 38
(1918)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Susitikimai su Popiežiumi – nepamirštami

Mons. Alfonsas Svarinskas
savo kambaryje

Popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacija ir su ja susijusios iškilmės Romoje sukėlė didelį džiaugsmą daugelio tikinčiųjų širdyse. Palaimintasis yra tapęs artimu viso pasaulio tikintiesiems, kuriuos su meile glaudė prie savo širdies, kviesdamas dar labiau sekti Kristumi. Jis artimas net ir kitų tikėjimų žmonėms, nes siekė suprasti jų vertybes, pripažino jų teisę tikėti savo religija. Jonas Paulius II ypač artimas lenkams, nes jie teisėtai gali didžiuotis šiuo kilniu savo tautos sūnumi. Jis artimas ir lietuviams, nes ne kartą parodė savo meilę ir supratimą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija