2011 m. gegužės 25 d.
Nr. 39
(1919)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Pagerbė Vietinės rinktinės karius

Renginio dalyviai
Alfredo Pliadžio nuotrauka

Gegužės 17 dieną Vilniuje, Panerių memoriale, vyko Lietuvos vietinės rinktinės karių savanorių, prieš 67-erius metus sušaudytų Aukštuosiuose Paneriuose, pagerbimo ceremonija. Joje dalyvavo krašto apsaugos viceministrė Indrė Pociūtė-Levickienė, krašto apsaugos ministrės patarėjas atsargos generolas Jonas Algirdas Kronkaitis, laikinai einantis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijų tyrimo centro direktoriaus pareigas Arūnas Bubnys, mons. Alfonsas Svarinskas, gyvieji istorijos liudininkai – Lietuvos vietinės rinktinės kariai, kiti svečiai.

O šeštadienį prie Panerių memorialo Tautinio jaunimo sąjunga eisena pagerbė nacių sušaudytus Vietinės rinktinės karius ir Jagomastų šeimą. Enzys Jagomastas buvo knygų leidėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos rėmėjas, laikraštininkas. Okupacinė nacių valdžia spaudos veikėją su šeima sušaudė Paneriuose 1941 metų rugpjūčio 23 dieną. Surengtose eitynėse nuo Panerių geležinkelio stoties iki Panerių memorialo dalyvavo kelios dešimtys žmonių.

Lietuvos vietinė rinktinė buvo karinė organizacija Lietuvos valstybei atkurti ginkluota jėga. Ji buvo pradėta formuoti, kai 1944 m. vasario 16 d. rinktinės vadas generolas Povilas Plechavičius per radiją kreipėsi į Lietuvos jaunimą ir paragino stoti į rinktinę ir kovoti už Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą.

Lietuvos vietinė rinktinė veikė visoje Lietuvoje, jai vadovavo Lietuvos karininkai. Savanorių registracija prasidėjo vasario 21 dieną. Norėta surinkti 5 tūkst. savanorių ir sudaryti 10 batalionų. 1944 m. vasario 21 – kovo 1 dienomis vykusios mobilizacijos metu užsiregistravo 19,5 tūkst. vyrų. Rinktinę sudarė 13 kovos batalionų, 1 atsargos ir 1 mokomasis studentų ir moksleivių batalionas. 1944-ųjų pavasarį, vokiečių okupacinėms pajėgoms pareikalavus, kad rinktinės batalionai pereitų jų žinion, buvo pradėtas rinktinės demobilizavimas. Vokiečiai nutarė rinktinę likviduoti. Vokiečiams pavyko nuginkluoti keturis Lietuvos vietinės rinktinės batalionus, dauguma su ginklais išsislapstė po apylinkių miškus. 1944 m. gegužės 17–21 dienomis suėmė rinktinės štabo narius ir dalį kitų karininkų, Paneriuose sušaudė 86 rinktinės karius, apie 3 tūkst. išvežė priverstiniams darbams į Vokietiją.

2004 m. birželio 18 d. siekiant įamžinti Aukštuosiuose Paneriuose sušaudytų Lietuvos vietinės rinktinės karių savanorių atminimą Panerių memoriale atidengtas paminklas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija