2011 m. gegužės 25 d.
Nr. 39
(1919)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Naujienų vaivorykštė

Visada jaunas „Jaunystės“ choras

Živilė BALTUŠNIKAITĖ,

buvusi „Jaunystės“ choristė

LTV konkurse „Lietuvos balsai“
2009 metais „Jaunystės“
choras užėmė 3 vietą
Rimanto STEPONAVIČIAUS
(www.fotor.lt) nuotrauka

Gegužės pradžioje Kauno technologijos  universiteto pirmųjų rūmų auloje šypsojosi ir akademinio jaunimo veidai, ir buvusių choristų, suvažiavusių iš visos Lietuvos. Čia choras „Jaunystė“ šventė savo koncertinės veiklos 85-ąją sukaktį.

Prieš 85-erius metus…

Kun. Teodoras Brazys, Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto docentas, bažnytinės muzikos ir muzikos istorijos dėstytojas, pirmųjų muzikos vadovėlių Lietuvoje autorius, Kunigų seminarijos  profesorius, 1924 metais subūrė Lietuvos universiteto studentų chorą. Iš pradžių nebuvo nei fortepijono, nei patalpų repeticijoms. Po metų 137 dainininkams pasisiūlė vadovauti Nikodemas Martinonis. Pradžioje dirigentas dirbo be atlyginimo. Lietuva kūrėsi, visus buvo apėmęs dvasinis, kūrybinis pakilimas.


Naujienų vaivorykštė

Metų muziejininkė

2010 metų muziejininkė
dr. Aldona Snitkuvienė

Lietuvos muziejų asociacijos (toliau – LMA) valdyba 2010 metų muziejininko vardą nutarė suteikti ir 2000 litų premiją skirti Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Taikomosios dailės skyriaus vedėjai  dr. Aldonai Snitkuvienei. Garbingas profesinis apdovanojimas muziejininkei skirtas už  parengtas ekspozicijas M. Žilinsko dailės galerijoje, įspūdingas parodas, publikacijas, kuriose populiarinami įvairių Lietuvos muziejų rinkiniai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija