2011 m. gegužės 25 d.
Nr. 39
(1919)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Gyvenimo kelyje – gerų darbų pėdsakas

Loreta EŽERSKYTĖ

Romas Petras Šaulys su žmona Gražina

Gegužės 15-ąją vepriškiui Romui Petrui Šauliui sukako 70 metų. Visuomeninės organizacijos „SOS Vepriuose“ įkūrėją ir direktorių, aktyvų visuomenininką, įvairių projektų sumanytoją ir rėmėją R. P. Šaulį pažįsta daugelis ukmergiškių. „Gyvenime patyriau visko. Išgyvenau nelengvus vaikystės metus. Atsidūręs  Sibire kabinausi į gyvenimą ir svajojau grįžti į Lietuvą, kad galėčiau dirbti jos labui. Netrukus bus trisdešimt metų, kai gyvenu Vepriuose. Visa mano veikla skirta šio nuostabaus krašto gražinimui, istorijos išsaugojimui, gyvenimo palengvinimui žmonėms, kurie kenčia nepriteklius, kuriuos kamuoja ligos, ištinka nelaimės“, – sako jubiliatas. Ir priduria, kad kelrodžiu jam yra Motinos Teresės pasakyti žodžiai: „Gerieji jūsų darbai bus užmiršti rytoj. Vis dėlto darykite gerus darbus.“


Gyvenimas aukštesnių idealų vardan

Zigmas Tamakauskas

„XXI amžiaus“ redakcija sveikina savo visuomeninį bendradarbį istorijos mokytoją metodininką Zigmą  Tamakauską, švenčiantį savo gyvenimo 75-erių metų jubiliejų, ir linki jam geros sveikatos, gražaus Dievo laiminamo kūrybinio gyvenimo kelio.

Jubiliato gyvenimo kelias buvo prasmingas, pašvęstas aukštesnių idealų siekimui. Jau mokydamasis „Aušros“ gimnazijos 9-ojoje klasėje Zigmas įsitraukė į tautinę pogrindinę veiklą, buvo ministrantu, patarnavo šv. Mišioms Šv. Gertrūdos ir Mokinių bažnyčiose, o jas uždarius – Katedroje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija