2011 m. gegužės 25 d.
Nr. 39
(1919)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Garliavos įvykių aidai

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Piketas prie Kėdainių
apylinkės teismo
Raimundo ČIEGIO nuotrauka

Gegužės 14 dieną suėjo metai nuo garsiųjų Garliavos įvykių pradžios. 2010 metų gegužės–birželio mėnesiais prie Kedžių ir Venckų namų Garliavoje budėję žmonės neleido antstoliui pagrobti kovotojo su pedofilija Drąsiaus Kedžio dukrelės, kai Kėdainių teismas priėmė nutartį dėl skubaus D. Kedytės perdavimo jos biologinei motinai L. Stankūnaitei.

Į Garliavą, Klonio gatvę, kur gyvena Kedžiai ir Venckai, pradėjo rinktis aktyvūs piliečiai. Nuo 2009 metų spalio mėnesio, kai D. Kedys dingo be žinios, jo dukrelės globa buvo perduota D. Kedžio seseriai teisėjai N. Venckienei. Tada į Klonio gatvę atvyko kelių policijos pareigūnų lydimas antstolis M. Petrovskis. Jis bandė veržtis į N.Venckienės namus, bet daugiau kaip 60 čia susirinkusių piliečių jo nepraleido. Todėl antstolis per kaimynų daržus bandė įsibrauti į N. Venckienės namus, bet aktyvūs piliečiai sustabdė jo ,,žygį“.

Dar ilgai tęsėsi budėjimas prie Kedžių ir Venckų namų, kartais čia susirinkdavo ir daugiau nei 2000 žmonių. Vėliau Panevėžio apygardos teismas Kėdainių apylinkės teismo teisėjo B. Varsackio nutartį sustabdė kaip neteisėtą. Budėjimai Klonio gatvėje dar tęsėsi ir toliau, nes korumpuoti teisėsaugos pareigūnai rezgė planus, kaip pagrobti D. Kedžio dukrelę, net buvo grasinama, kad į Klonio gatvę atvyks specialios paskirties būrys šturmuoti Kedžių ir Venckų namų.

Gegužės 13 dieną įvyko pirmasis Garliavos įvykių metinėms skirtas piketas prie Kėdainių apylinkės teismo. Prie šio teismo pastato atvyko vienuolika kauniečių ir dar keli aktyvūs visuomenės veikėjai iš Kėdainių ir Šiaulių. Į dvi grupes pasiskirstę piliečiai stovėjo su vėliavomis ir plakatais. Plakatų tekstuose buvo teigiama: „Šalin purvinas klanų rankas nuo teisėjos Venckienės!“, „Sąžiningiems teisėjams – TAIP! Teisėjams aferistams – NE“, ,,Kodėl varsackiai tyčiojasi iš teisingumo?“ Pikete dalyvavo visuomeninių organizacijų atstovai bei keli Klonio gatvės budėtojai. Po piketo keli pilietinių judėjimų nariai įteikė rezoliuciją Kėdainių teismo atstovams.

Gegužės 14 dieną Garliavoje vykusiame minėjime prisiminti dramatiški praėjusių metų įvykiai. Į Garliavą atvyko keletas politikų, pilietinių judėjimų nariai, D. Kedžio giminės ir artimieji, Garliavos įvykiuose aktyviai dalyvavę ir čia budėję žmonės iš Kauno, Kėdainių, Panevėžio, Vilniaus ir kitų Lietuvos vietovių. Žmonės meldėsi, bendravo. Jų manymu, būtent aktyvių piliečių ryžtas padėjo apginti D. Kedžio dukrelę – korumpuoti klanai suprato, kad jie jau negali tikėtis veikti be jokio pasipriešinimo. „Drąsiaus kelio“ judėjimo valdybos pirmininkė A. Skučienė sakė, kad nuo 2010 metų gegužės iki 2011 metų gegužės šio judėjimo nariai kartu su kitų judėjimų nariais organizavo 43 pilietines akcijas Lietuvoje, išvyką į Briuselį, kur vyko keli piketai, ir šių metų sausio 22 dieną Kaune surengė tarptautinę konferenciją „Pedofilija Lietuvoje ir pasaulyje“.

Minėjime skambėjo muzika, žmonių nuotaika buvo pakili. Kaip XIX amžiaus pabaigoje Prancūziją sukrėtusi Dreifuso byla padėjo šiai šaliai pakilti iš oligarchijos liūno, taip ir rezonansinė Kauno pedofilijos byla ir dramatiška kovotojo su pedofilija D. Kedžio persekiojimo bei nužudymo istorija išjudino žmones. Garliavos įvykiai parodė, kad piliečiai jau yra nusiteikę ryžtingai kovoti už teisingumą ir ginti savo teises. O vis labiau atskleidžiama D. Kedžio pradėta istorija gali būti pirmoji vinis į Lietuvoje įsigalėjusios korupcinės kleptokratijos santvarkos karstą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija