2011 m. gegužės 27 d.
Nr. 40
(1920)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Mirė Karvio klebonas

A†A kun. Bronislovas Juozas JAURA (1935 – 1963 – 2011)

Kun. Bronislovas Juozas Jaura
Broniaus Vertelkos nuotrauka

Balandžio 15 dieną po ilgos ir sunkios ligos mirė Vilniaus arkivyskupijos Maišiagalos dekanato Karvio parapijos klebonas kunigas Bronislovas Juozas Jaura.

Bronislovas Juozas Jaura gimė 1935 m. birželio 8 dieną Dūkšto mieste. 1958 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją. Ją baigęs, 1963 m. balandžio 10 dieną įšventintas kunigu. Kun. B. J. Jaura tarnavo Kalesninkų, Paringio, Pabradės ir Karkažiškės, Pavoverės, Paberžės, Šilėnų, Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo, Vilniaus šv. Rapolo, Varėnos parapijose. Nuo 1980 metų buvo Karvio Šv. Juozapo parapijos klebonas.


Nepastebimas tarnas

A†A kun. Juozapas MALECKIS (1939–1975–2011)

Gegužės 9 dieną, eidamas 73-iuosius metus, Marijampolės specialiuosiuose globos namuose mirė kunigas Juozapas Maleckis.

Kunigas Juozapas Maleckis gimė 1939 metų kovo 17 dieną Kauno apskrityje, Babtų valsčiuje, Paparčių kaime. 1946–1951 metais mokėsi Paparčių pradinėje mokykloje, o 1951–1955 metais – Muniškių septynmetėje mokykloje. 1955 metais Juozapas Maleckis įstojo į Kauno 5-ąją darbininkų vakarinę vidurinę mokyklą ir baigė ją 1959 metais. Tais pačiais metais buvo pašauktas į karinę tarnybą. 1962 metais, grįžęs iš karinės tarnybos, pradėjo dirbti Kauno gelžbetonio gamykloje darbininku, nuo 1969 metų – Trakų rajono „Merkio“ tarybiniame ūkyje statybininku.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija