2011 m. gegužės 27 d.
Nr. 40
(1920)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Atvelykio džiaugsmas jaunimo koncerte

Gieda Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos
„Giedojimo studija“

Zarasai. Gegužės pirmąjį sekmadienį Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje buvo surengtas smagus Atvelykio koncertas. Tai jau gražia tradicija tapęs Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos muzikos mokytojo Gražvydo Gasparavičiaus organizuojamas ir klebono kun. Remigijaus Kavaliausko remiamas renginys.

Darniai Votyvos metu skambėjo jaunimo giesmės, giedamos Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos sakralinės „Giedojimo studijos“ merginų, Zarasų P. Širvio pagrindinės mokyklos mokinių bei Ignalinos bažnyčios jaunimo choro.


Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Paminėjo kunigystės 40-metį

Kun. Antanas Zulonas (pirmoje
eilėje trečias iš kairės)
ir jį su kunigystės 40-mečiu
pasveikinti atvykę dvasininkai.
Centre – Panevėžio vyskupas
Jonas Kauneckas, antras
iš dešinės – prelatas profesorius
dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS

ZARASAI. Gegužės 16 dieną Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje kun. Antanas Zulonas šventė savo kunigystės 40 metų jubiliejų (į kunigus įšventintas 1971 m. balandžio 25 dieną). Jubiliejaus šventime dalyvavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, jubiliato kurso draugas prelatas profesorius dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, kun. teol. dr. Algis Baniulis SJ, Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios klebonas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius bei Panevėžio vyskupijos ir kitų vyskupijų 24 kunigai.


Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Buivėniečiai susitiko prie kryžiaus

Kanauninkas Vladas Rabašauskas
šventina Buivėnų kaimo kryžių

Palėvenė. Gegužės 15 dieną Palėvenės Šv. Dominyko bažnyčios varpai maldai už gyvus ir mirusius pakvietė labai gražaus Buivėnų etnografinio kaimo žmones.

Buivėnai didžiuojasi aukščiausiu Lietuvoje ąžuolu galiūnų, kuriam jau per 700 metų. Šis kaimas išaugino garsų kalbininką habilituotą daktarą Aleksandrą Vanagą. Buivėnai turtingi dolomitų klodais, milžinų kapais. Kaimas minimas jau 1603 metais.


Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Prasminga savaitė

Gailestingojo Jėzaus paveikslas
sutinkamas su bažnytinėmis vėliavomis

KĖDAINIAI. Gegužės 8 dieną Šv. Jurgio parapija pasitiko Gailestingojo Jėzaus paveikslą. Parsinešti paveikslo kartu su klebonu ėjo gausus parapijiečių būrys: „Caritas“, adoruotojos , ministrantai, jaunimo grupė „Samariečiai“, besiruošiantys Sutvirtinimo Sakramentui. Nešini paveikslu ir bažnytinėmis vėliavomis, giedodami giesmes tą sekmadienio rytą tikintieji džiaugsmingai nuvilnijo miesto gatvėmis ir pakilo laiptais į Šv. Jurgio parapijos kalnelį. Prie bažnyčios procesiją pasitiko parapijos tikintieji. Klebonas kun. Artūras Stanevičius pasveikino visus parapijiečius, maldomis pradėjusius gailestingumo savaitę.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno ) dekanate

Vyskupas kvietė į tikėjimą

VILIJAMPOLĖ. Gegužės 8 dieną Šv. Juozapo parapijos bažnyčioje kanoninės vizitacijos lankėsi ir šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas. Iškilmėse dalyvavo arkivyskupijos kancleris mons. Adolfas Grušas ir Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius.

Parapijos klebonas kun. Jonas Bujokas svečiams bei gausiai susirinkusiems parapijiečiams pateikė penkerių metų parapijos veiklos ataskaitą. Klebonas šioje parapijoje dirba jau 15 metų, tad gerai žino tikinčiųjų džiaugsmus bei rūpesčius. Jam uoliai talkina čia trečius metus besidarbuojąs vikaras kun. Darius Varnelis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija