2011 m. gegužės 27 d.
Nr. 40
(1920)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Paminėjo kunigystės 40-metį

Kun. Antanas Zulonas (pirmoje
eilėje trečias iš kairės)
ir jį su kunigystės 40-mečiu
pasveikinti atvykę dvasininkai.
Centre – Panevėžio vyskupas
Jonas Kauneckas, antras
iš dešinės – prelatas profesorius
dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS

ZARASAI. Gegužės 16 dieną Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje kun. Antanas Zulonas šventė savo kunigystės 40 metų jubiliejų (į kunigus įšventintas 1971 m. balandžio 25 dieną). Jubiliejaus šventime dalyvavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, jubiliato kurso draugas prelatas profesorius dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, kun. teol. dr. Algis Baniulis SJ, Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios klebonas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius bei Panevėžio vyskupijos ir kitų vyskupijų 24 kunigai.

Nors buvo pirmadienis, bažnyčioje buvo gausu parapijiečių, atėjusių pagerbti kun. Antaną.

Kunigas Antanas dėkoja Zarasų rajono merui, mero pavaduotojai, administracijos direktoriui ir pavaduotojui, Seimo nariui A. Dumbravai, nuostabiai giedojusiems choristams, giminėms, draugams ir pažįstamiems bei mieliems parapijiečiams, buvusiems drauge tą svarbią dieną. O mes visi linkime kun. Antanui sveikatos ir didelės Dievo Palaimos!

Kun. Remigijus Kavaliauskas,
Zarasų parapijos klebonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija