2011 m. gegužės 27 d.
Nr. 40
(1920)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Nepastebimas tarnas

A†A kun. Juozapas MALECKIS (1939–1975–2011)

Gegužės 9 dieną, eidamas 73-iuosius metus, Marijampolės specialiuosiuose globos namuose mirė kunigas Juozapas Maleckis.

Kunigas Juozapas Maleckis gimė 1939 metų kovo 17 dieną Kauno apskrityje, Babtų valsčiuje, Paparčių kaime. 1946–1951 metais mokėsi Paparčių pradinėje mokykloje, o 1951–1955 metais – Muniškių septynmetėje mokykloje. 1955 metais Juozapas Maleckis įstojo į Kauno 5-ąją darbininkų vakarinę vidurinę mokyklą ir baigė ją 1959 metais. Tais pačiais metais buvo pašauktas į karinę tarnybą. 1962 metais, grįžęs iš karinės tarnybos, pradėjo dirbti Kauno gelžbetonio gamykloje darbininku, nuo 1969 metų – Trakų rajono „Merkio“ tarybiniame ūkyje statybininku.

1970 metais Juozapas Maleckis įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Ją baigęs, 1975 metų balandžio 27 dieną įšventintas kunigu. Pirmoji tarnystės vieta buvo Joniškis. Čia trejus metus ėjo vikaro pareigas. 1978 metais paskirtas Vandžiogalos parapijos administratoriumi, o po dvejų metų perkeltas į Radviliškį vikaru. Radviliškyje kunigas Juozapas ištarnavo trejus metus. 1983 metais paskirtas Panevėžiuko parapijos administratoriumi, tačiau vis blogėjanti sveikata neleido jam ilgiau dirbti savarankiškai. 1985 metais buvo iškeltas į Vilkiją altaristu, o 1994 metais paskirtas rezidentu prie Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos. 2007 metais atleistas iš visų pareigų Kauno arkivyskupijoje ir perkeltas į Marijampolės specialiuosius globos namus, kur rūpestingai prižiūrimas gyveno iki mirties.

Kun. J. Maleckis buvo paprastas ir nuoširdus žmogus, lėtoko būdo, nekalbus, tačiau stengėsi, kiek jėgos leido, gerai atlikti jam patikėtas pareigas. Neužgyveno turtų, neužsitarnavo titulų, bet Viešpaties Dievo akyse liko tuo nepastebimu ir paprastu tarnu, kuris rūpinasi padaryti tai, kas jam pavesta.

Kun. J. Maleckio palaikai buvo pašarvoti Marijampolės specialiųjų globos namų koplytėlėje. Gegužės 11 dieną Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčioje buvo aukojamos laidotuvių šv. Mišios. Kun. J. Maleckis palaidotas Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok savo ištikimam tarnui, Viešpatie!

Kauno arkivyskupijos kurija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija