2011 m. gegužės 27 d.
Nr. 40
(1920)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Ateitininkų šventė Alytuje

Kun. Saulius Kasmauskas skaito įžodžio
tekstą moksleiviams ateitininkams

Gegužės pirmąją vyko Ateitininkų federacijos įkūrimo 100-ųjų metinių minėjimas. Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje vyko konferencija „Šiandienos pasaulio iššūkiai ateitininkijai“, kurioje dalyvavo daug garbingų svečių: Dainavos krašto vietovės ateitininkų valdybos pirmininkas gydytojas Almantas Geležius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Elvyra Aleknavičienė, ateitininkų federacijos tarybos narys Vidas Abraitis, Vilniaus krašto ateitininkų valdybos pirmininkas teisininkas Vaidotas Vaičaitis ir daugelis kitų.


Brangus – knygnešystės istorija

Sudarge tebestovi klebonija,
kurioje gyveno garsusis knygnešys
kun. Martynas Sederevičius

Sudarge vykstantis karas dėl parapijos žemės ir senosios klebonijos pastato nenoro pripažinti kultūros paveldu nė vieno doro žmogaus nepaliko abejingu. Dėl to ir mes, senos sudargietės, norime pasidalinti savo prisiminimais apie šį nuostabų žemės kampelį.

Ne veltui sakoma: kuo žmogus labiau sensta, tuo ryškiau iškyla ankstyvosios vaikystės prisiminimai. O mūsų prisiminimai susiję su Sudargu, jo bažnyčia, kapinėmis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija