2011 m. gegužės 27 d.
Nr. 40
(1920)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Įkūrė pasišventusių našlių asociaciją

Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių
našlių asociacijos ir pirmųjų
našlių laikinų įžadų šventės
dalyvės su vyskupu Rimantu
Norvila ir kun. Žydrūnu Kulpiu

Gegužės 9 dieną Vilkaviškio vyskupijos vyskupui Rimantui Norvilai patvirtinus statutą ir reglamentą, Vilkaviškio vyskupijoje įkurta pasišventusių našlių asociacija. Ją sudaro našlės, kurios laisva valia nusprendė pasiaukoti Dievui bei Bažnyčiai ir visą gyvenimą likti našlėmis. Pasišventusios našlės gyvena atskirai, o jų kasdienio gyvenimo gairės apibrėžtos statute: ištikimybė liturginei ir asmeninei maldai, Dievo Žodžio apmąstymas, Švč. Sakramento adoracija, dažnas Atgailos sakramento šventimas, dalyvavimas formacijos susirinkimuose. Jos duoda privačius skaistumo įžadus, kad mylėtų Kristų nepadalinta širdimi ir geriau tarnautų artimui.

Gegužės 11 dieną septynios našlės baigė pradinės formacijos pirmąjį etapą ir padarė laikinus skaistumo įžadus. Šventės šv. Mišių aukai vadovavo Vilkaviškio vyskupas R. Norvila, koncelebravo Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių asociacijos kapelionas ir vyskupo delegatas asociacijos sekretoriate kun. Ž. Kulpys. Pasibaigus liturgijai vyko šventinė agapė ir buvo aptarta artimiausia asociacijos veikla bei uždaviniai. Prasidėjo antrasis formacijos etapas.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija