2011 m. birželio 1 d.
Nr. 41
(1921)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Tautinės sąmonės formavimasis ir valstybės atkūrimas 1918 metais

Bronislavas GENZELIS

Tautinės valstybės atkūrimui reikia tautinės savimonės, palankiai susiklosčiusių aplinkybių ir siekėjų, gebančių realizuoti tą idėją.

Lietuvos valstybingumo idėja atsirado jau XIX amžiaus viduryje, nebuvo aiškūs tik būsimos valstybės kontūrai bei sandara. Vieniems Lietuva – etnografinė, kitiems – valstybė, į kurios sudėtį įeitų didelė buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dalis. Pastarųjų dviejų koncepcijų šalininkai (M. Akelaitis, Z. Sierakauskas, E. J. Daukšys, K. Kalinauskas, A. Mackevičius) savo krašto ateitį siejo su krašto demokratizavimu, socialine pažanga. Tuo tarpu vieningos Lenkijos šalininkai (J. Geištoras) tik siekė išsivaduoti iš Rusijos priespaudos. Tada ir iškilo kalbos viešajame gyvenime vartojimo, raštijos gimtąja kalba puoselėjimo, savos  inteligentijos ugdymo, šalies istorijos žinojimo problemos.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija