2011 m. birželio 3 d.
Nr. 42
(1922)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Džiaugiamės naujuoju klebonu

Pajevonio parapijos klebonas
kun. Francas Kuklys

Kai gamta pasipuošia žaluma, Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios įvažiuodamas į miestelį iš karto net nepastebėsi. Ji neturi iš tolo matomų bokštų, o kalnas, ant kurio ji pastatyta, iš visų pusių apaugęs medžiais. Bet bažnyčia graži – panaši į Vilniaus Katedrą.

Jau antri metai, kai Pajevonio parapijoje dirba klebonas kun. Francas Kuklys. Anksčiau jam teko dirbti Baltarusijoje ir Alytuje. Naujasis klebonas labai pareigingas, tvarkingas, turi gražų, stiprų balsą.


Balsais kilnina pasaulį

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčios choro 20-mečiui

Choras Vatikane 1998 metais
Romualdo Požerskio nuotrauka

Praėjo jau 20 metų nuo tos dienos, kai sužibo laisvės viltis. Jau dvidešimt metų praėjo ir nuo pirmo susibūrimo – repeticijos numatomo bažnytinio choro, kuris turėjo pratęsti prieškario inteligentų pamėgtos, sekmadieniais gausiai lankomos Kauno Rotušėje esančios Jėzuitų bažnyčios tradiciją.

Sužinojus, kad Kaune jėzuitams grąžinta bažnyčia, kilo mintis organizuoti chorą, kuris atkurtoje valstybėje būtų religinės muzikos pavyzdžiu. Tėvai jėzuitai davė sutikimą. Atskira istorija galima aprašyti apie tuo metu vykusią muzikos instrumento paiešką. Kai pagaliau šis slenkstis buvo įveiktas, reikėjo surasti muzikos vadovą. O tai buvo kur kas sudėtingiau, nes nesinorėjo turėti tokį, kuris sovietmečiu nepatenkintas choristų atlikimu niekinamai parodijuodavo dabar visoje Lietuvoje giedamą A. Strazdelio giesmę „Pulkim ant kelių“, arba tokį, kuris didžiavosi, kad su „skambučiais“ išmetė iš saviveiklinio kolektyvo narį sužinojęs, kad tuo metu pastarasis giedojo ir bažnytiniame chore. O tokių išties būdavo. Buvo ir tokių, kurie nesutiko papildomai dirbti su neaiškios ateities kolektyvu.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija