2011 m. birželio 3 d.
Nr. 42
(1922)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Džiaugiamės naujuoju klebonu

Pajevonio parapijos klebonas
kun. Francas Kuklys

Kai gamta pasipuošia žaluma, Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios įvažiuodamas į miestelį iš karto net nepastebėsi. Ji neturi iš tolo matomų bokštų, o kalnas, ant kurio ji pastatyta, iš visų pusių apaugęs medžiais. Bet bažnyčia graži – panaši į Vilniaus Katedrą.

Jau antri metai, kai Pajevonio parapijoje dirba klebonas kun. Francas Kuklys. Anksčiau jam teko dirbti Baltarusijoje ir Alytuje. Naujasis klebonas labai pareigingas, tvarkingas, turi gražų, stiprų balsą.

Kun. F. Kukliui pradėjus dirbti parapijos gyvenime ir bažnyčios viduje daug kas pasikeitė. Nors jis parapijoje dar tik antri metai, tačiau bažnyčioje jau įrengtas įgarsinimas, šventovę puošia nauji šviestuvai ir kiliminis takas, bažnyčios viduje ir aplink ją erdvu, švaru ir tvarkinga, šventoriuje pastatytas kryžius Lietuvos nepriklausomybės 20-mečiui. Kitaip nei buvo įprasta bažnyčia puošiama Šv. Kalėdoms ir Šv. Velykoms, originaliai papuoštas Viešpaties gailestingumo paveikslas.  

Su naujojo klebono kun. F. Kuklio atėjimu pasikeitė ir suaktyvėjo ne tik Pajevonio parapijos gyvenimas, bet ir atsinaujino ryšys su viso dekanato parapijomis. Bažnyčioje kalbamas rožinis, skamba varpai, kasdien vyksta pamaldos, o sekmadieniais ir švenčių dienomis prie altoriaus susirenka nemažai patarnautojų ir skaitovų. Parapijoje rekolekcijos vyksta ne tik prieš Šv. Kalėdas ar Šv. Velykas. Jose dalyvauja ne tik kitų dekanato parapijų klebonai ar kunigai, bet ir atvyksta kviesti svečiai kunigai iš Vilniaus, Alytaus, Panevėžio, Baltarusijos ir Lenkijos, iš kitų Vilkaviškio vyskupijos parapijų. Kad rekolekcijose dalyvautų iki dešimt ir daugiau svečių, mūsų parapijoje seniai nėra buvę.

Šiais metais per Tris Karalius į Pajevonio bažnyčią susirinko viso dekanato kunigai, klebonai ir dekanas Vytautas Gustaitis ir jie visi drauge aukojo šv. Mišias. Buvo labai iškilminga ir nuostabu.

Kovo pabaigoje vykusi Viešpaties Gailestingumo paveikslo adoracijos savaitė tapo dvasinio susikaupimo ir atsinaujinimo savaite. Ir tada šv. Mišias kasdien aukojo ir Viešpaties gailestingumo parapijai meldė daug svečių kunigų. Tomis dienomis parapijoje lankėsi vienuolės, kaimyninės parapijos choras, dekanato „Caritas“ atstovai.

Džiaugiamės, kad parapija atgijo, tikintieji dažniau lankosi šventovėje, rūpinasi ja, stiprėja ryšys su bažnyčios taryba, „Caritas“ organizacija, jaunimu. Dėkojame Dievui, kad turime jauną energingą kleboną.

Pajevonio parapijos bendruomenė
Vilkaviškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija