2011 m. birželio 3 d.
Nr. 42
(1922)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Pristatė Popiežiaus encikliką

Bronius VERTELKA

Gailestingumo šventės dalyvių eisena

Nuncijus arkivyskupas Luigi
Bonazzi pristato popiežiaus Jono
Pauliaus II enciklikos vertimą
į lietuvių kalbą

 Gegužės 20-ąją Aukštaitijos sostinėje vyko Panevėžio vyskupijos gailestingumo šventė. Jos akcentu buvo G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vykęs popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikos „Dives In Misericordia“ lietuviško vertimo pristatymas. Iškilmėse dalyvavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, popiežiaus Benedikto XVI apaštalinis nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Luigi Bonazzi, Seimo, miesto Savivaldybės, inteligentijos atstovai, K. Paltaroko gimnazijos moksleiviai.

J. Miltinio dramos teatro aktorius Albinas Keleris paskaitė palaimintojo Jono Pauliaus II  eilių iš jo „Giesmės apie pasislėpusį Dievą“ ir Česlovo Milošo odę, skirtą Jonui Pauliui II. Nuncijus pristatė popiežiaus Jono Pauliaus II 1980 metų lapkričio mėnesį parašytos enciklikos „Dives In Misericordia“ („Turtingas gailestingumo“) lietuvišką vertimą.

Šios enciklikos esmė – meilė ir gailestingumas, mokėjimas atleisti prasikaltusiam. Popiežius Jonas Paulius II aplankė į jį šovusį teroristą turką Ali Agdžą kalėjime po dvejų metų ir abu bendravo kaip broliai. Šventasis Tėvas jam atleido. Taip  blogį galima nugalėti gėriu. Bažnyčia tarnauja tikintiesiems, skatina jų gailestingumą. Meilė yra Dievas. Kas suklydo, turi atitaisyti klaidą. Jeigu buvo padaryta žaizda, ją reikia užgydyti. Gailestingoji meilė kuria ir stato, meilė statybai sugeba panaudoti griuvėsius.

Nuncijus savo kalbą užbaigė popiežiaus Benedikto XVI 2007 metų Atvelykio sekmadienio homilijoje pasakytais žodžiais: gailestingumas – tai dovana, kurią davė Dievas.

Paskui vyskupas ir nuncijus ėjo prie Panevėžio įkūrėjo Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro paminklo, kur sulaukė iškilmingos eisenos, atėjusios nuo Sielovados centro. Kartu su ja ėjo abu ganytojai. Žmonių pilnutėlėje Katedroje vyko šv. Mišos už Panevėžio vyskupijos žmones, prašant  palaimintojo Jono Pauliaus II užtarimo. Aukoti šv. Mišias vyskupas paprašė nuncijaus. Šis jas aukojo lietuviškai, tik pamokslą sakė itališkai. Mišiose dalyvavo didelė grupė Panevėžio vyskupijos kunigų. Pavakare Katedros šventoriuje vyko linksma gegužinė, kurioje koncertavo liaudiškos muzikos grupe „Raskila.“

Panevėžys
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija