2011 m. birželio 3 d.
Nr. 42
(1922)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Aukodamas šv. Mišias jaučia džiaugsmą

Prel. prof. dr. Vytautas
Steponas Vaičiūnas OFS

Balandžio 26-ąją Kauno Arkikatedroje Bazilikoje gausus būrys kunigų aukojo šv. Mišias, o jų koncelebracijai vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Prie altoriaus buvo ir išvakarėse kunigystės 40-metį minėję prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS bei du jo bendrakursiai kunigai Antanas Milašius bei Antanas Zulonas. Pamokslą pasakė Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas. Prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS po šv. Mišių dėkojo visiems, taip pat savo 96 metų mamai, atėjusiems pasimelsti jo kunigystės 40-mečio proga. Šiandien prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS – „XXI amžiaus“ pašnekovas.


Kunigystę pasirinko besimokydamas mokykloje

Aukštosios Panemunės
klebonas ir Aleksoto dekanas
kanauninkas Deimantas Brogys
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Prieš 25-erius metus, 1986-ųjų birželio 1-ąją, Kauno arkivyskupas Liudvikas Povilonis kunigystės šventimus suteikė devyniolikai Kauno kunigų seminariją baigusių klierikų. Iki šiol pastoracijoje darbuojasi kanauninkai Deimantas Brogys (Aukštosios Panemunės klebonas ir Aleksoto dekanas), Saulius Filipavičius (Troškūnų klebonas), Boleslovas Jonauskas (Tryškių klebonas), kunigai Jonas Bagdonas (Pakapės klebonas), Ladislovas Baliūnas SJ (Balninkų klebonas), Saulius Bytautas OFM (Plungės vikaras), Gintautas Kabašinskas (Ukmergės dekanas ir Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas), Vitas Kaknevičius (Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos vikaras), Kęstutis Kazlauskas (Molėtų klebonas ir dekanas), Rimantas Mykolas Letkauskas OFM (Kryžių kalno vienuolyno ekonomas), Henryk Naumovič (Dūkštų klebonas), Gintaras Petronis (Lentvario klebonas), Eugenijus Staleronka (Vyžuonų klebonas), Stasys Stanikūnas (Obelių vikaras). Albertas Franckaitis ir vyriausias tą dieną įšventintas 50 metų kun. Stanislovas Idzelis – jau mirę. Birželio 1-ąją savo bendrakursius kunigystės 25-metį kartu švęsti pakvietė Molėtų dekanas kun. Kęstutis Kazlauskas. Šiandien „XXI amžiaus“ pašnekovas – Aukštosios Panemunės klebonas ir Aleksoto dekanas kanauninkas Deimantas BROGYS.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija