2011 m. birželio 8 d.
Nr. 43
(1923)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

„Caritas Internationalis“ – už migrantų darbo sąlygų gerinimą

Mindaugas BUIKA

Užsienietės namų darbininkės
kovoja už savo teises

Namų ūkyje dirbančiųjų teisių gynimas

Tarptautinei darbo organizacijai (TDO), besirūpinančiai darbinės veiklos standartais, sesijoje svarstant namų ūkyje dirbančiųjų sąlygas, Katalikų Bažnyčios pagrindinė socialinės rūpybos struktūra „Caritas Internationalis“ konfederacija atkreipė dėmesį į namų ūkyje dirbančiųjų migrantų teisių užtikrinimo poreikį. Birželio 1–17 dienomis Ženevoje vykstančiame jubiliejiniame 100-ajame TDO susitikime rengiamoje Konvencijoje dėl namų ūkio darbininkų padorių sąlygų užtikrinimo pabrėžiama, jog kalbama apie milijonus asmenų – virėjų, valytojų, namų šeimininkių, slaugytojų, vaikų prižiūrėtojų, sodininkų, apsauginių, šeimų vairuotojų ir kitų – darbą. Neretai jie yra išnaudojimo, apgavysčių, piktnaudžiavimo, netgi seksualinio pasikėsinimo objektai, neturi socialinių ir teisinių garantijų. Dauguma tų darbuotojų yra moterys bei jauni žmonės, siekiantys užsidirbti ir sukurti savo ateitį, todėl būtina jiems padėti pritaikant tarptautinius ir nacionalinius darbo standartus ir juridines normas jų teisėms apginti.


„Mater et Magistra“ ir nūdiena

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI sveikinasi
su konferencijos dalyve

Visuotinės resursų paskirties kriterijus

Susipažįstant su popiežiaus Benedikto XVI socialiniu mokymu, vertėtų aptarti jo kalbą, neseniai pasakytą Vatikane vykusios tarptautinės konferencijos „Teisingumas ir globalizacija: nuo „Mater et Magistra“ iki „Caritas in Veritate“ dalyviams. Gegužės 16–18 dienomis vykusiame renginyje, kurį suorganizavo Popiežiškoji teisingumo ir taikos taryba, buvo paminėtos palaimintojo popiežiaus Jono XXIII fundamentalios socialinės enciklikos „Mater et Magistra“ (tai didžiausios apimties tokio pobūdžio dokumentas Bažnyčios istorijoje) paskelbimo 50-osios metinės. Daugelį šios enciklikos idėjų toliau išplėtojo popiežius Benediktas XVI 2009 metais, pačiame naujos globalinės ekonominės krizės įkarštyje, paskelbtoje socialinėje enciklikoje „Caritas in Veritate“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija