2011 m. birželio 10 d.
Nr. 44
(1924)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kaune įamžintas Popiežiaus atminimas

Palaimintojo Jono Pauliaus II paminklo atidengimas ir Padėkos už beatifikaciją Mišios Santakos parke

Šv. Mišios prie pašventinto
Jono Pauliaus II paminklo
Kaune, Santakos parke
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Birželio 4-osios, šeštadienio, pavakarę Kaune, Santakos parke, buvo atidengtas ir pašventintas Jono Pauliaus II paminklas ir aukojamos Padėkos už Jono Pauliaus II beatifikaciją Mišios.

Popiežiaus kalnelyje, kur 1993 m. rugsėjo 6 dieną popiežius Jonas Paulius II aukojo šv. Mišias, kuriose dalyvavo per 120 tūkst. žmonių, atidengtas Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus ir arkivyskupijos tikinčiųjų iniciatyva pastatytas paminklas, kurį sukūrė Lenkijos skulptorius, Krokuvos dailės akademijos prof. Czesławas Dźwigajus.


Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimas

Livija ŠIUGŽDIENĖ

XIII Lietuvos Sąjūdžio
suvažiavime Seime
Jono ČESNAVIČIAUS uotrauka

Praėjusį šeštadienį Seime vyko XIII Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimas. LS pirmininku perrinktas Seimo narys, Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Rytas Kupčinskas, Tarybos pirmininku – Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio vidurinės mokyklos direktorius Vidmantas Žilius. Išrinkta nauja taryba iš 25 narių. Gaila, kad suvažiavime dalyvavo tik keletas Seimo narių ir politikų: Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Vida Marija Čigriejienė, Gintaras Songaila, Kazimieras Uoka, Emanuelis Zingeris, Arvydas Anušauskas, bet ir jų pabaigoje nebeliko. Suvažiavime taip pat dalyvavo prof. Ona Voverienė, generolas majoras Jonas Kronkaitis, visada būnantis patriotiniuose renginiuose monsinjoras Alfonsas Svarinskas, akademikai Zigmas Zinkevičius, Antanas Tyla, Antanas Kudzys, prof. Bronius Genzelis, prof. Bronius Makauskas (Lenkija), doc. Romas Batūra, kunigas Algimantas Keina, Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas ir kiti. Suvažiavimo delegatais buvo Sąjūdžio skyrių atstovai iš įvairių Lietuvos rajonų.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija